Opinie

'Science Park zwabbert: eenduidige strategie ontbreekt'

Het Science Park krijgt niet de aandacht die het verdient, stellen Jos Engelen en Walter Hoogland. Een gezaghebbend aanspreek­punt zou al veel kunnen verbeteren.

Jos Engelen en Walter Hoogland
Zicht op de bètafaculteit en sport­centrum Universum op Amsterdam Science Park. Beeld Marc Driessen
Zicht op de bètafaculteit en sport­centrum Universum op Amsterdam Science Park.Beeld Marc Driessen

Ooit noemde Eberhard van der Laan Amsterdam Science Park (ASP) het best bewaarde geheim van de stad. Die uitspraak vat treffend samen hoe slordig we omgaan met het belang van ASP voor het kennisprofiel van de stad en het realiseren van haar innovatieambities.

ASP in de Watergraafsmeer, voor hen die het niet weten, is één van Europa's grootste concentraties van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het huisvest onder andere de ­bèta­faculteit van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam University College (van VU en UvA), vier instituten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nederlands e-science centrum en Surf-Sara (Nederlandse supercomputer, internationaal knooppunt academisch netwerk).

Kennisintensieve bedrijven (onder andere ASML, Philips, Akzo Nobel, Tata, Qualcom) werken er samen met de wetenschappers van ASP of zijn als spin-off van wetenschappelijk onderzoek gevestigd in een van de zes bedrijfsverzamelgebouwen van Matrix Innovation Center (Matrix IC) waarvan UvA, gemeente, NWO en Rabobank de aandeelhouders zijn.

ASP is de bakermat van de Amsterdam Internet Exchange, het grootste internetknooppunt van Europa, en daarmee een belangrijke reden voor vestiging van een groot aantal datacentra in de regio Amsterdam, waarvan twee (Equinix en Telecity) op ASP zelf.

Nauwelijks financiële armslag
Je zou verwachten dat zo'n parel gekoesterd wordt en dat met name de gemeente en de UvA een goed gecoördineerd beleid hebben om de perspectieven - en de groei - van ASP optimaal te bevorderen.

Dat versterkt het profiel van de metropoolregio als hoogwaardig kennis- en technologiecentrum en dient daarmee niet ­alleen het belang van de regio, maar ook dat van de nationale kenniseconomie.

Dat valt bitter tegen. Er is weliswaar een organisatie, Science & Business, die serieus zijn best doet dienstbaar te zijn aan de missie van ASP, maar die heeft nauwelijks finan­ciële armslag en blijkt niet echt te kunnen optreden als aanspreekpunt van ASP. Het droeve feit is dat zo'n eenduidig aanspreekpunt ontbreekt.

Dit wordt geïllustreerd door de website van ASP, een hutspot van nieuws, nieuwtjes en verwijzingen, zonder helder verbindend kader. Het weerspiegelt het feit dat er geen richting­gevende gemeenschappelijke strategie is, waar de hoofdrolspelers - de universiteit, de NWO-­instituten, Matrix IC - zich aan verplichten. Een doordacht, gemeenschappelijk gedragen marketingbeleid ontbreekt daardoor ook.

Gemeentelijke lobby
De negatieve gevolgen van dit alles werden maar al te pijnlijk duidelijk toen onlangs als gevolg van zwabberend beleid van de UvA opnieuw moest worden gedongen naar de vestiging van het ruimtevaartinstituut SRON.

Terwijl in de combinatie Leiden/Delft de colleges van bestuur van de twee universiteiten een krachtige gemeenschappelijke lobby voerden met de gemeentebesturen en het bestuur van de provincie Zuid-Holland, was in Amsterdam weliswaar sprake van een serieuze finan­ciële bijdrage van de gemeente - de provincie geeft nooit thuis - maar ontbrak een krachtig gemeenschappelijk optreden van de betrokken partijen. Het resultaat was dat de oorspronkelijke keuze voor Amsterdam werd ingewisseld voor Leiden.

Een ander voorbeeld betreft de huisvesting van (startende) kleine bedrijven. Matrix IC is opgericht om hiervoor faciliteiten te realiseren en heeft dat met groot succes weten te doen. Het ligt voor de hand om op basis van dit succes in te zetten op groei van Matrix IC.

Jos Engelen,Emeritus hoogleraar ­experimentele natuurkunde, UvA, oud-voorzitter NWO. Beeld -
Jos Engelen,Emeritus hoogleraar ­experimentele natuurkunde, UvA, oud-voorzitter NWO.Beeld -
Walter Hoogland, Emeritus hoogleraar ­experimentele hoge-­energiefysica, UvA, oud-­decaan bètafaculteit. Beeld -
Walter Hoogland, Emeritus hoogleraar ­experimentele hoge-­energiefysica, UvA, oud-­decaan bètafaculteit.Beeld -

Een visie op de centrale rol daarvan ontbreekt echter. Dus wordt ontkoppeld van Matrix IC een op zich goed functionerend start-up­village opgezet en mijmert de UvA, die wegens het succes van haar bètafaculteit moet uitbreiden, ook weer onafhankelijk van Matrix IC, over aan­palende bedrijfsruimte.

ASP heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevend centrum van wetenschap en kennisintensieve bedrijvigheid. Dat is een verdienste van de bij die ontwikkeling betrokken partijen. Tegelijkertijd legt het bij hen de verantwoordelijkheid om die positie maximaal te exploiteren en te versterken.

Dat vereist een visie, een samenhangende strategie en, daarvan afgeleid, een doeltreffend marketingbeleid. Daarnaast is een gezaghebbend aanspreekpunt nodig dat voor en namens alle partijen kan optreden en dat over een eigen budget beschikt om die rol te kunnen spelen.

Gemeente en UvA zouden hierin het voortouw moeten nemen. Wellicht dat na de komende verkiezingen een nieuw gemeentebestuur hier mede het initiatief toe kan ­nemen.

Meer over