Schoolvervoer blijft haperen

AMSTERDAM - Het leerlingenvervoer liet gisteren op de eerste dag van het nieuwe schooljaar ondanks alle extra maatregelen van de gemeente weer te wensen over.

Gemeenteambtenaren hebben bij een inspectieronde dertig van de zeventig betrokken scholen gebeld en daarvan zeventien scholen bereikt. Van een volledig beeld is dus geen sprake, maar dit rondje leverde al honderd klachten op. In totaal zijn achttienhonderd leerlingen afhankelijk van het speciale vervoer, waarvoor 330 busjes worden ingezet.

Een groot deel van de problemen ontstond toen een onderaannemer van Connexxion het liet afweten. Die was verantwoordelijk voor zes routes. De zes busjes van dit bedrijf zouden elk zes leerlingen van huis naar school brengen en in de middag weer ophalen.

Verder bleek dat de stadsdelen taken verzuimd hebben. Die hebben volgens de gemeente niet altijd correct de kinderen bij de vervoerders aangemeld.

Daardoor stonden kinderen te wachten bij de naschoolse opvang, terwijl het busje op een eerder tijdstip bij de school wachtte, of andersom.

Bij een van de stadsdelen kwam dat doordat de betreffende ambtenaar met vakantie was zonder dat vervanging was geregeld.

Enkele ouders hadden bovendien problemen met het bereiken van de vervoerders. Zij konden daardoor geen klachten melden. Ook dat fenomeen gaat de gemeente scherp in de gaten houden, zegt een woordvoerder.

De inventarisatie is mede het gevolg van een verscherpte controle van de gemeente, die wethouder Lodewijk Asscher heeft ingesteld vanwege de vele klachten in het verleden.

Het stadhuis stelt voortaan elke dag een dergelijk onderzoek in naar de kwaliteit van het vervoer. ''Wij zijn hier niet tevreden over,'' aldus de woordvoerder.

Wel denkt de gemeente dat het resultaat al wat beter is dan vorig jaar, toen het leerlingenvervoer een chaos was en het doorlopend klachten regende.

De woordvoerder: ''Elke misser is er op deze dag één te veel. Maar iedereen moet wel bedenken dat dit een gigantische operatie is. Dan kan er gemakkelijk iets misgaan.'' (TON DAMEN)

Meer over