Schoolsubsidies vaak onbekend

De doorsnee zestienjarige havoscholier, die één keer per week gitaarles heeft en daarnaast op voetbal zit, kost zijn ouders 470 euro per maand, zo heeft het Nibud becijferd. Foto ANP Beeld
De doorsnee zestienjarige havoscholier, die één keer per week gitaarles heeft en daarnaast op voetbal zit, kost zijn ouders 470 euro per maand, zo heeft het Nibud becijferd. Foto ANP

Het is vaak shoppen geblazen in de laatste dagen van de zomervakantie. Vlak voordat het nieuwe schooljaar begint, moeten nog even snel een vette agenda, een lading kek kaftpapier, een stapel hippe schriften en natuurlijk een trendy rugzak om alles in mee te torsen, worden gescoord. Al met al een rib uit het lijf voor vader en moeder. En dan moeten de rekeningen voor schoolgeld, schoolreisjes of het brugklaskamp nog komen.

De doorsnee zestienjarige havoscholier, die één keer per week gitaarles heeft en daarnaast op voetbal zit, kost zijn ouders 470 euro per maand, zo heeft het budgetvoorlichtinginstituut Nibud becijferd. In dat bedrag zijn álle euro's die de puber opslokt verwerkt, van schoolkosten en kleding tot zakgeld, stroom- en waterverbruik.

Gezinnen met een smalle beurs kunnen die kosten vaak maar moeilijk opbrengen. Wat veel ouders echter niet weten, is dat ze eerder dan ze denken in aanmerking komen voor een subsidieregeling van overheid, gemeente of school.

De nieuwe subsidieregeling voor schoolboeken scheelt al flink in de portemonnee. De Sociale Verzekeringsbank maakt aan het eind van dit jaar 308 euro over aan alle ouders met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs. Volgend jaar gaat dat geld rechtstreeks naar de scholen en worden de boeken gratis verstrekt.

Ouders van kinderen jonger dan zeventien jaar kunnen daarnaast een financieel steuntje in de rug krijgen op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. De tegemoetkoming -die kan worden aangevraagd bij de Informatie Beheer Groep- varieert van 286 tot 996 euro, afhankelijk van het schooltype.

Gezinnen met een belastbaar jaarinkomen dat minder is dan 31.773 euro, hebben recht op een maximale vergoeding voor het betreffende schooltype, terwijl ouders die meer verdienen procentueel worden gekort op de tegemoetkoming.

De regeling geldt voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, met uitzondering van het voortgezet speciaal onderwijs.

Voor de vrijwillige ouderbijdrage, die scholen zelf of in overleg met de ouders vaststellen voor activiteiten buiten het gewone lesprogramma, zijn er weer andere subsidieregelingen. Veel scholen komen minder welgestelde ouders tegemoet met een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook kan het zinvol zijn aan te kloppen bij de sociale dienst van de gemeente, die vaak speciale vergoedingen verstrekt voor schoolkosten als een schoolreisje, een fiets of leermiddelen. (BERRIT DE LANGE)

null Beeld
Meer over