Scholen hebben te veel geld uitgegeven

Scholen in het middelbaar en basisonderwijs hebben de afgelopen jaren meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Ondanks de negatieve balans heeft nog een groot aantal veel geld in kas. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag openbaar werden.

ANP/Redactie
© ThinkStock Beeld
© ThinkStock

In 2010 was 73 procent van de scholen financieel meer dan gezond. Een jaar eerder was dat nog 77 procent. Bij basisscholen was dit percentage ongeveer 80 procent in 2010 tegenover krap de helft van de middelbare scholen. Volgens het CBS is dit verschil te verklaren omdat kleinere scholen vaak meer reserves houden omdat ze meer risico lopen, bijvoorbeeld bij teruglopende leerlingaantallen.

Scholen gaven de laatste jaren met name extra geld uit aan personeel. De personeelskosten groeiden gemiddeld met 21 procent. Het aantal voltijdbanen nam met 2,5 procent toe. Ook kwamen veel leraren in een hogere salarisschaal terecht. De lonen stegen daarnaast volgens de cao met 11 procent, terwijl de inflatie in deze periode bleef steken op 7 procent.

Meer over