Rinnooy Kan nog eens twee jaar bij SER

Voor voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt een herbenoeming klaar voor nog eens twee jaar.

ANP

De verwachting is dat de ministerraad zich in maart buigt over de verlenging van zijn voorzitterschap per 1 april. Dan moeten ook nog diverse vacatures worden vervuld door nieuwe kroonleden, die wegens hun onafhankelijke deskundigheid op economisch, financieel, juridisch of sociaal terrein naast ondernemers en de vakbeweging in het adviesorgaan van de regering zitten.

Rinnooy Kan is sinds augustus 2006 SER-voorzitter. Elke 2 jaar wordt naar de samenstelling van de raad gekeken. Ondernemers- en werknemersorganisaties kiezen hun eigen vertegenwoordiging. De derde groepering in de SER, de kroonleden, vertegenwoordigen het algemeen belang als onafhankelijke deskundigen en worden op voordracht van het kabinet benoemd.

Meer over