Rijk helpt bij plan Noord

DEN HAAG - Minister Jacqueline Cramer (Vrom) heeft dertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de noordelijke IJoevers.Met de investering van dertig miljoen draagt het rijk bij aan de omvorming van de oevers van Amsterdam-Noord van een oud haven- en industriegebied naar een woonwijk en een modern bedrijfsterrein.

Met het geld wordt onder meer de ontsluiting van het gebied via het Mosplein aangepakt. Ook wordt geïnvesteerd in het bouwrijp maken van de Buiksloterham (het gebied ten noorden van Shelltoren Overhoeks), in bodemsanering en in 'de groene oever' aan het IJ.

Wethouder Maarten van Poelgeest prijst zich vooral gelukkig met 'de erkenning door de rijksoverheid dat binnenstedelijke verdichting geld kost en dat de gemeenten dit niet altijd zelf kunnen betalen'.

Amsterdam heeft beloofd vijftigduizend woningen te bouwen tot 2030. ''Dat kan wel, maar het gaat altijd om plekjes die ingewikkeld zijn,'' zegt Van Poelgeest. ''Dat maakt het relatief duur. Het gaat om binnenstedelijke gebieden die bijvoorbeeld slecht ontsloten zijn, waar gif in de grond zit of waar de kosten van het bouwrijp maken hoog zijn.''

undefined

Meer over