Update

Regels voor vervroegde vrijlating strenger

De regels voor de vervroegde vrijlating met het oog op re-integratie worden aangescherpt. Dat schrijft minister Ivo Opstelten (Veiligheid) aan de Tweede Kamer op vragen over de invrijheidstelling van degene die de jonge artieste Floor van der Wal doodreed.

Minister Opstelten Beeld anp
Minister OpsteltenBeeld anp

De beslissing over zo'n vrijlating wordt genomen door een selectiefunctionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen na meerdere adviezen (politie, Openbaar Ministerie, reclassering). In het geval van Van der Wal was het op advies van het Openbaar Ministerie negatief. In de toekomst moet bij tegengestelde adviezen de directie van het gevangeniswezen besluiten. Bovendien moet de positie van de slachtoffers of nabestaanden veel nadrukkelijker worden meegewogen.
Slachtofferbelang
Het uitdrukkelijk opnemen in de selectiecriteria van het slachtofferbelang past erg bij dit kabinet, dat de positie van het slachtoffer in algemene zin sterker wil maken. Het slachtofferbelang kon tot nog toe wel worden meegeteld in een 'algemene bepaling', maar de procedures worden nu zo aangepast dat dit een eigen grond wordt, aldus het ministerie.

Floor van der Wal werd op 25 maart 2011 in Amsterdam met een auto aangereden en stierf diezelfde dag aan de gevolgen. Ze was 26 jaar oud. Ze was verbonden aan het gezelschap Comedytrain.

Meer over