Rechter fluit wethouder terug

ROTTERDAM - De Rotterdamse wethouder van onderwijs Leonard Geluk is door de rechter teruggefloten vanwege zijn advies aan ouders om hun kinderen van een islamitische school af te halen. De rechtszaak werd door Geluks Amsterdamse collega Lodewijk Asscher met belangstelling gevolgd, omdat deze veel zegt over de (on)mogelijkheden voor de politiek om in te grijpen bij zwakke scholen.

Geluk stuurde de ouders in juli een brief, waarin hij hen adviseerde hun kinderen van de Ibn Ghaldounschool te halen. De school sleepte daarop de CDA-bestuurder voor de rechter. Die maakt er in zijn uitspraak vooral een punt van dat Geluk over andere zwakke scholen niet een soortgelijke brief heeft gestuurd. De rechter heeft Geluk gelast de ouders van de Ibn Ghaldounschool in een nieuwe brief te schrijven dat zijn eerdere advies onrechtmatig was en dat de brief van 10 juli als ongeschreven dient te worden beschouwd. Ook verplicht de rechter hem op de website van de gemeente te rectificeren.

Volgens de rechtbank behoort de wethouder op te komen voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn stad en lag het binnen zijn bevoegdheden om een brief te sturen, maar heeft hij niet zorgvuldig genoeg gehandeld.

Geluk zegde het vertrouwen in het schoolbestuur van de Ibn Ghaldoun op nadat de Onderwijsinspectie de school als 'zeer zwak' had omschreven. Naar de ouders van leerlingen van vier andere scholen die ook als zeer zwak waren aangemerkt, stuurde de gemeente geen brieven. Juist dat was voor de rechter een zwaarwegend punt.

De gemeente Rotterdam overweegt in hoger beroep te gaan. Geluk: ''Het moet mogelijk zijn bij een school waarvan iedereen vindt dat het niet goed gaat, in te grijpen in het belang van de kinderen.''

De Amsterdamse wethouder Asscher is dat met hem eens en hoopt dat de Tweede Kamer haast maakt met behandeling van een wetsvoorstel dat de politiek meer armslag moet geven. (HET PAROOL)

undefined

Wethouder Asscher van Amsterdam volgt de rechtzaak waarin zijn Rotterdamse collega Leonard Geluk is verwikkeld, met grote belangstelling. Foto ANP Beeld
Wethouder Asscher van Amsterdam volgt de rechtzaak waarin zijn Rotterdamse collega Leonard Geluk is verwikkeld, met grote belangstelling. Foto ANP
Meer over