Rechtbank: Van Gelder ondermijnend voor team

Turner Yuri van Gelder is in Rio de Janeiro met zijn gedrag ondermijnend geweest voor het Nederlandse olympisch team.

ANP
'Het besluit hem naar huis te sturen, is niet lichtvaardig of onzorgvuldig genomen.' Beeld anp
'Het besluit hem naar huis te sturen, is niet lichtvaardig of onzorgvuldig genomen.'Beeld anp

Het besluit hem naar huis te sturen, is niet lichtvaardig of onzorgvuldig genomen. Dat zegt de rechtbank in Arnhem maandag in een nadere motivering van het vonnis van afgelopen vrijdag in het kort geding, waarbij de eis van Van Gelder om terug te keren naar Rio voor de toestelfinale werd afgewezen.

"Van Gelder is tot twee keer toe gehoord, voordat het besluit is genomen hem naar huis te sturen", aldus de rechtbank. De rechtbank Gelderland oordeelt dat NOC*NSF in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat hier sprake was van ernstige tekortkomingen. Dat geldt ook voor de beslissing om Van Gelder uit te sluiten van verdere deelname aan de Spelen.

Goed lid
In het vonnis staat dat alle leden van TeamNL zich moeten gedragen als 'goed lid van het team', zowel bij de sportbeoefening als daarbuiten. "Van Gelder heeft zich aan deze verplichtingen niet gehouden. Ondanks de nodige waarschuwingen is sprake geweest van een nacht doorzakken, midden in een trainings- en wedstrijdprogramma," aldus de rechtbank.

Ook de afwezigheid op de training op zondagochtend wordt hem verweten. "In plaats van naar die training te komen lag Van Gelder tot 3 uur in de middag in zijn bed, klaarblijkelijk een roes uit te slapen," aldus de rechtbank. "Dit gedrag is ondermijnend voor het team en heeft, mede gezien het verleden van Yuri van Gelder, geleid tot een vertrouwensbreuk met zijn trainer en NOC*NSF. Dit geldt des te meer nu Van Gelder te kennen gaf niet in te zien dat hij iets verkeerds had gedaan."

Geen verklaringen
In het vonnis meldt de rechtbank verder dat de turner geen verklaringen heeft overlegd waaruit het tegendeel van het hem verweten wangedrag blijkt en waardoor de beweringen van NOC*NSF worden ontkracht. Het moet volgens de rechtbank voor waar worden gehouden dat Van Gelder na het verlaten van het Holland Heineken House 'nog aanmerkelijk meer heeft gedronken en die nacht behoorlijk is doorgezakt'.

Meer over