'Project 1012 onhaalbaar door geldgebrek gemeente'

Twee onafhankelijke onderzoeksbureaus - Akro Consult en Ecorys - hebben deze week vernietigende rapporten uitgebracht over de haalbaarheid van Project 1012 van de gemeente, waarmee de prostitutie drastisch moet worden teruggedrongen.

Amsterdam en de lokale woningcorporaties hebben bij lange na niet genoeg geld om alle bordelen op te kopen die volgens Project 1012 moeten verdwijnen, concluderen twee onderzoeksbureaus. © ANP Beeld
Amsterdam en de lokale woningcorporaties hebben bij lange na niet genoeg geld om alle bordelen op te kopen die volgens Project 1012 moeten verdwijnen, concluderen twee onderzoeksbureaus. © ANP

Amsterdam en de lokale woningcorporaties hebben bij lange na niet genoeg geld om alle bordelen op te kopen die volgens Project 1012 en het ontwerp-bestemmingsplan Herbestemmen raambordelen binnenstad moeten verdwijnen, concluderen beide bureaus. De rapporten kunnen een bom onder 1012 zijn: als het opkopen van bordelen stagneert, komt het gehele project in gevaar.

Volgens de plannen moeten in de binnenstad met geld van corporaties nog ongeveer 35 bordelen worden gekocht; op en rond het Oudekerksplein moet de prostitutie zelfs geheel verdwijnen. Daarna moet Amsterdam de corporaties planschade betalen, omdat hoerenpanden na aankoop direct hun prostitutiebestemming kwijtraken en daardoor veel minder waard worden.

Akro Consult heeft berekend dat het kopen van de resterende bordelen ongeveer 165 miljoen euro zal kosten; de gemeente zal daarna volgens Akro 49 à 63 miljoen euro planschade moeten betalen.

Ontoereikend
Ecorys denkt dat het kopen van de panden 105 à 116 miljoen zal kosten, maar komt weer tot een veel hogere planschade: 72 à 91 miljoen euro.

Dat geld heeft de gemeente niet, aldus Akro en Ecorys: de Rekenkamer Amsterdam stelde in september al vast (in het rapport Coalitieproject 1012. Grip op ambitie?) dat Amsterdam 'slechts' 36 miljoen euro ter beschikking heeft voor planschade.

Met die 36 miljoen euro moet bovendien niet alleen de waardevermindering van prostitutiepanden worden gecompenseerd, maar ook de planschade van de voorgenomen sanering van andere 'criminogene' activiteiten in de binnenstad, zoals coffeeshops, souvernirshops, headshops en laagwaardige horeca.

Al met al, schrijft Ecorys, is 'het budget van de gemeente ter dekking van aan gedupeerde eigenaren uit te keren planschade ten enenmale ontoereikend'. 'Dit leidt tot de conclusie dat geen sprake is van een in economisch en financieel opzicht uitvoerbaar ontwerp-bestemmingsplan.' Akro komt tot dezelfde conclusie: de geraamde planschade is aanzienlijk hoger dan het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. (Bart Middelburg)

Lees vandaag meer in Het Parool

Meer over