Column

Plannen

THEODOR HOLMAN

Het Centraal Plan Bureau (CPB) is corrupt en overbodig. Ik heb al eens over het CPB geschreven, maar ik doe het weer, omdat alle partijen het zo belangrijk vinden.

Het CPB (ik blijf het, zeker in naam, een typisch communistische instelling vinden) heeft nog nooit een plan gemaakt, dat met succes is uitgevoerd.

Heeft het de Deltawerken bedacht? Of de Noord/Zuidlijn? De Betuwelijn? Of de uitbreiding van Schiphol? Nee.

Ze zijn onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ), dus ze zijn niet onafhankelijk, al zeggen ze van wel. De minister is hun baas, want die betaalt en bepaalt.

Het is toch idioot dat het ministerie van EZ het CPB opdracht geeft de plannen door te rekenen van de partijen die misschien wel dat ministerie willen opheffen.

De directeur van het CPB is lid van de Partij van de Arbeid. Daarom had de PvdA niet gisteren, maar al een week geleden de cijfers van het CPB.

Cohen antwoordde op de vraag waarom hij opeens tien miljard extra ging bezuinigen: 'Wacht u de cijfers van het CPB maar af.' Die kende hij dus blijkbaar al.

Bij het CPB werken ambtenaren waarvan, volgens het blad Binnenlands Bestuur, één op de drie niet wenst te werken voor Geert Wilders.

Het CPB werkt verder met computerprogramma's die je domweg kunt kopen. Van de plank. Dus iedereen kan wat het CPB kan.

Die zogenaamde rekenmodellen, zo leert de wetenschap, komen nimmer één op één met de werkelijkheid overeen en zijn ook altijd, per definitie onvolledig. Dus je hebt aan die cijfers niets. Voorbeeld: in de rekenmodellen van het CPB zijn, kort gezegd, niet de opbrengsten van de afgestudeerden meegenomen.

Aan die zogenaamde analyses en economische prognoses van het CPB heb je ook niets. Als het CPB morgen bijvoorbeeld stelt dat we volgend jaar een economische groei hebben van twee procent, en als vervolgens overmorgen blijkt dat behalve Griekenland ook Spanje, Italië en Portugal praktisch failliet zijn, hebben we niks aan de cijfers van het CPB.

Het opheffen van het CPB lijkt mij een uitstekende bezuiniging. Kan het CPB uitrekenen wat dat scheelt?

Meer over