Plannen voor betaalbaar houden van sociale huurwoningen in gevaar

De plannen voor het betaalbaar en beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor de armste groepen in Amsterdam zijn alweer bijna van tafel. De woningcorporaties in Amsterdam hebben er waarschijnlijk geen geld voor, omdat landelijk een heel ander beleid gevoerd wordt.

Ton Damen
null Beeld Floris Lok
Beeld Floris Lok

Dit zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Vorige week sloot hij met de gemeente Amsterdam en met de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) een akkoord met afspraken over de markt van sociale huurwoningen in de stad, die gelden tot en met 2019. De achterbannen van die partijen moeten nog akkoord gaan.

Het moeizaam opgebouwde kaartenhuis staat op instorten, omdat de landelijke corporatiekoepel, Aedes, deze maand met de Woonbond een heel ander 'woonakkoord' sloot.

Hetzelfde probleem
Aedes en de Woonbond wil ook huren verlagen bij mensen die wat meer verdienen. 'Dat staat allemaal haaks op waar we het in Amsterdam over eens zijn', zegt De Vries. 'Aedes en de Woonbond hebben afgesproken dat de huren worden gematigd, maar dat geldt voor iedereen. Dat kost ons te veel geld. In Amsterdam toppen we de huren alleen af voor de mensen met weinig inkomen.'

Andere grote steden kampen volgens De Vries met hetzelfde probleem. De bestuurders van de zes Amsterdamse corporaties hebben gisteren het standpunt van De Vries nog eens bevestigd. De Vries vreest dat VVD-minister Stef Blok (Wonen) de landelijke afspraken omzet in wetgeving. Dan zouden de Amsterdamse afspraken wettelijk niet meer mogen. Die worden dan bestempeld als inkomenspolitiek.

30 miljoen per jaar
Met een beroep op de leden van Aedes, hoopt De Vries deze week het onheil af te wentelen. De Vries: 'Wij willen inkomensafhankelijke huren vragen en denken dat mensen dat terecht vinden. Als huurders met een hoger inkomen menen dat hun sociale huurwoning te duur wordt, kunnen ze naar een goedkoper deel van de stad verhuizen of naar een koopwoning te gaan.'

Door het landelijke woonakkoord denkt De Vries dat de Amsterdamse woningcorporaties 30 miljoen euro per jaar aan huurinkomsten mis lopen. Dat geld moet komen van huurders van sociale huurwoningen met hogere inkomens. De Vries: 'Het gaan om 150 miljoen in vijf jaar tijd. Dan kun je dus duizend nieuwe sociale huurwoningen minder bouwen.'

Laagste inkomens
De Amsterdamse partijen op de woningmarkt streven ernaar dat corporaties de komende tien jaar 20.000 woningen bouwen, 2000 per jaar, tegenover eerdere beloftes van 1200 per jaar. Daardoor kunnen huurders rekenen op de beschikbaarheid minstens 162.000 sociale huurwoningen in handen van corporaties.

Een tweede belangrijke belofte was dat de corporaties de sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar zouden houden, door drie van de vier te verhuren sociale huurwoningen onder de zogeheten 'aftoppingsgrens' (576 euro voor stellen of alleenstaanden en 618 euro voor gezinnen), waarbij huurders nog veertig procent van hun huurverhogingen vergoed krijgen via de huurtoeslag. 'Dit is maatwerk dat voorkomt dat de sociale huursector dichtslibt', zegt de Vries.

'Amsterdammers verhuizen meer, maar de toeloop op de Amsterdamse woningmarkt is zo groot, dat per saldo woningen moeilijker te krijgen zijn. Er wordt meer gereageerd op een vrijgekomen sociale huurwoning en de wachttijden bij Woningnet groeien. Daarom moeten we iets doen.'

Meer over