Update

Pensioenakkoord zorgt voor hoofdpijn bij De Unie

Het pensioenakkoord bezorgt bestuurders en belangenbehartigers van vakbond De Unie en andere verenigingen voor hoger personeel hoofdbrekens.

ANP/Redactie
© ANP Beeld
© ANP

Volgens het akkoord is er ruimte om aan de cao-tafel nog nadere afspraken te maken, maar die zien zij nauwelijks. Een deel van hen wijst het akkoord daarom keihard af. Dat bleek vandaag tijdens overleg van de mensen die in de praktijk met het akkoord aan de slag moeten.

'De afspraken over het aan het werk houden van ouderen stellen niet veel voor', aldus Rob Kars, directeur van Unie Services. Dat is de werkmaatschappij die namens De Unie en andere MHP-bonden onder meer cao-overleg voert. Hij wijst erop dat zulke afspraken op centraal niveau met de koepelorganisaties nog nooit effect hebben gesorteerd. 'Je kan een kruidenier niet verplichten iemand van 60 jaar in dienst te nemen.'

Pijnpunten
Een ander pijnpunt zit bij de eigen pensioenfondsen van grote bedrijven. Die bedrijven hebben op hun balans geld staan als reservering voor wanneer het slecht gaat met het fonds. In het nieuwe stelsel hoeven zij die buffer niet meer aan te houden en kunnen bedrijven dat aan hun eigen vermogen toevoegen, aldus Kars.

Volgens hem gaat het om miljarden
Kars denkt dat het akkoord zal leiden tot hogere looneisen, omdat veel aan de cao-tafel geregeld moet worden. 'Dat moet allemaal komen uit de loonruimte.'

Onderhandelingstafel
Het is wel de taak van Unie Services het akkoord aan de onderhandelingstafel uit te onderhandelen, maar niet om leden te adviseren hoe zij moeten stemmen wanneer het aan hen wordt voorgelegd. Zaterdag is de eerste bijeenkomst van de MHP over het akkoord. De Unie, de grootste MHP-bond, neemt 7 juli een besluit over het akkoord.

MHP-bestuurder Eddy Haket, die de vakcentrale vertegenwoordigde aan de onderhandelingstafel van het pensioenakkoord, is het niet met Kars eens. 'Dat centrale afspraken nooit effect hebben, is onjuist. Kijk maar naar de afspraken die we met de koepelorganisaties hebben gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor jongeren; die zijn later in tal van cao's opgenomen.' Volgens Haket hebben de bonden wel voldoende ruimte om aan de cao-tafel afspraken te maken en is het aan hen om die taak goed op te pakken.

Meer over