Pensioenakkoord kan al tegen kortingen helpen

Het pensioenakkoord kan eind dit jaar al meewegen bij het beantwoorden van de vraag of echt gekort moet worden op uitkeringen van gepensioneerden. Dat heeft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vandaag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over dreigende verlagingen van pensioenuitkeringen.

ANP
Minister Henk Kamp. Beeld ANP
Minister Henk Kamp.Beeld ANP

Er wordt nu gewaarschuwd voor mogelijke kortingen op pensioenuitkeringen in april 2013, omdat de dekkingsgraden van fondsen te laag uitvallen door een lage rekenrente. Maar een nieuwe Pensioenwet op basis van het pensioenakkoord dat Kamp heeft gesloten met werkgevers en de vakbeweging, kan mogelijk enige verlichting bieden. Eind dit jaar wordt weer beoordeeld in hoeverre pensioenbuffers voldoende zijn.

Volgens de planning van Kamp kan de Pensioenwet op basis van het akkoord met werkgevers en vakbonden pas in 2014 in werking treden. Maar hij hoopt dit voorjaar een hoofdlijnennotitie over de nieuwe wet bij de Kamer in te dienen. Als voor de plannen voldoende draagvlak blijkt te zijn, kunnen volgens de minister de contouren al worden meegenomen in de beoordeling van de financiële situatie van de pensioenfondsen eind 2012.

Meer over