'Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed'

Een pedagogisch coördinator kan op lange termijn een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en het opgroeien van kinderen bij sportverenigingen. Problemen bij jongeren worden zo eerder herkend, waardoor er direct op kan worden ingespeeld.

redactie

Dat concludeert het Verwey-Jonker Instituut dat de werkzaamheden van een sportpedagoog tussen 2010 en 2012 bij twee voetbalverenigingen in Rotterdam-Zuid onderzocht. De pedagoog was aangesteld op initiatief van de deelgemeente IJsselmonde en Rotterdam Sportsupport als reactie op de toename van geweld en criminaliteit bijsportverenigingenin het algemeen.

Meer over