"Pand Compagnietheater moet nieuw gezicht krijgen'

Het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal. Foto Marc Driessen Beeld
Het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal. Foto Marc Driessen

AMSTERDAM - ''Als we het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal verkopen, doen we dat alleen als we het pand kunnen huren. Dan kunnen we doorgaan en daar gaat het om. Dan maar zonder subsidie,'' zegt Theu Boermans, artistiek leider van De Theatercompagnie.

Hij wil het theater verkopen als de rechter zijn beroep tegen het besluit van het rijk zijn gezelschap geen subsidie meer te geven, niet honoreert. Een uitspraak in deze kwestie wordt in september verwacht.

Met de winst die hij bij de verkoop maakt, kan hij weer spelen, zegt hij. ''Daarnaast willen we dan het theater voor de helft van de tijd verhuren voor andere culturele activiteiten. Dit fantastische pand moet weer een gezicht krijgen en een openbare culturele functie houden.''

Het recht op de erfpacht en de eigendom van de opstal van Kloveniersburgwal 50, later het Compagnietheater gedoopt, werd in 1996 verworven door De Trust, voorloper van De Theatercompagnie. Het eeuwenoude pand, nu een rijksmonument, werd volgens de erfpachtovereenkomst van de gemeente gekocht voor de symbolische prijs van één gulden. De gemeente deed niet kinderachtig.

Boermans succesvolle theatergezelschap De Trust had een nieuw onderkomen nodig omdat de toenmalige thuisbasis, een oud zwembad aan de Heiligeweg, werd gesloopt ten behoeve van de bouw van de Kalvertoren. De Kloof, een bouwval, was in 1994 door de gemeente voor 1,8 miljoen gulden gekocht van projectontwikkelaar J.J.M. Goyaerts.

Met 1,3 miljoen gulden gemeentesubsidie, een gemeentelijke lening (die is terugbetaald) en geld van fondsen en sponsors werd De Kloof verbouwd tot het huidige theater. In totaal kostte de verbouwing en inrichting 3,8 miljoen gulden. Het toneelgezelschap, van oudsher gesubsidieerd door het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, investeerde zelf acht ton.

In 2001 fuseerde De Trust (met Hans Brouwer als zakelijk leider) met Art & Pro, het theatergezelschap van artistiek leider Frans Strijards (zakelijk leider Roelf Huizinga) tot De Theatercompagnie. Een groot repertoiregezelschap. Ambitieus ook, met in het bestuur en de raad van toezicht mensen als Frits Bolkestein en wijlen Schelto Patijn.

In 2001 kocht de nieuwe stichting voor 1,8 miljoen gulden (838.000 euro) vijftig jaar erfpacht af. In de acte werd de clausule uit de oorspronkelijke erfpachtovereenkomst dat de gemeente bij verkoop het recht had De Kloof voor één gulden terug te kopen, geschrapt. Het voorkeursrecht bleek wél intact, zij het voor 'een marktconform bedrag waarbij in mindering wordt gebracht het bedrag dat de gemeente aan de verbouwing heeft bijgedragen'. De Theatercompagnie, vast gesubsidieerd door het rijk, verwierf zo een onafhankelijke positie.

De fusie tussen De Trust en Art & Pro pakte niet goed uit. In 2002 vertrokken Strijards en Huizinga. Boermans en Brouwer gingen met de Theatercompagnie verder. Totdat de subsidie per 1 januari 2009 werd stopgezet. #Het gezelschap zou niet vernieuwend genoeg zijn.

Het pand aan de Kloveniersburgwal moet De Theatercompagnie nu redden. De winst bij verkoop, hetzij aan de gemeente hetzij aan een andere partij, is voor de stichting van Boermans. Op het pand rust de bestemming 'culturele activiteit'. (LOES DE FAUWE)

Meer over