Overal wapens, maar is dat beleid?

Na twee dagen warmdraaien, zette de rechtbank zich gisteren aan de behandeling van het lijvige strafdossier tegen de 22 Hells Angels die volgens justitie een criminele organisatie vormen. Te beginnen met de wapens die alom aanwezig lijken.De visie van justitie is wel duidelijk. In de onderzoeken naar de Hells Angels duiken zo ontzettend veel wapens op, en aanwijzingen dat ze in wapens handelen, dat het geen toeval meer kan zijn. De Angelcultuur is doortrokken met wapentuig. De 22 Hells Angels die nu als criminele organisatie terechtstaan, hadden ook allemaal wel iets met serieuze wapens van doen - direct of indirect.

Zo zijn er de clubregels. In de Verenigde Staten en Canada hebben Hells Angels de plicht een vuurwapen te dragen, maar daar heerst een andere sfeer rond wapens. Toch trof justitie in gevonden paperassen en in getuigenverhoren tal van aanwijzingen dat wapengebruik ook in Nederland tot het clubbeleid behoort en als de norm wordt beschouwd. In het honk van de Haarlemse Hells Angels lag een papier dat meldde dat 'vuurwapens bij het betreden van het clubhuis dienen te worden ingeleverd, waarna ze op een veilige plek worden weggelegd'. In oude notulen van de Amsterdamse 'moederafdeling', uit 1997, is te lezen dat vuurwapens aanvankelijk moesten worden ingeleverd bij de sergeant at arms (een vaste bestuursfunctie in Angelgelederen). Later is de regel aangepast: 'Vuurwapens mogen, maar bij problemen met een vuurwapen worden member en club bestraft'.

Officieren van justitie Michiel Zwinkels en Guus Schram hebben een forse reeks deeldossiers aangelegd over verschillende zaken die in hun ogen aantonen dat wapenbezit 'een oogmerk' is van de club. De rechtbank nam ze door.

De Limburgse Nomad Ruud D. lijkt binnen de Hells Angels een groothandelaar in wapens te zijn geweest. Getuigen spreken over zijn wapenhandel, maar nog meer zegt volgens justitie de prijslijst van zijn hand die in het clubhuis te Oirsbeek werd gevonden in een zwarte attachékoffer. Daarop een lijst van 21 merken en typen vuurwapens, met de prijs daarachter. Beretta 635: 800 euro, FM Browning Power: 400 euro, Micro Uzi 500 euro, etcetera. Overigens hebben getuigen de IJmuidense ex-Hells Angel Willem P. en de Amsterdamse Angel Rini S. ook met grootschalige wapenhandel in verband gebracht, zelfs 'met de IRA en Hezbollah'.

Foto's van de begrafenis van een Hells Angel tonen zware wapens. Een automatisch wapen in een bloemstuk, met op een lint het opschrift: Brothers in crime, see you later pal. Op de borst van de overledene was een automatisch wapen gelegd, een Angel had er nog één in zijn handen.

Rond het feest dat de Amsterdamse Hells Angels op 25 oktober 2003 gaven vanwege hun 25-jarige jubileum, bewaakten aspirantleden als 'wachtposten' het clubterrein. Rechercheurs zagen een wachtpost met 'een staaf in de vorm van een paraplu' en een ander met 'een klauwhamer'. De conclusie die het onderzoeksteam daaraan verbond was dat de wachtposten 'het karakter hadden van ordetroepen die op elk moment konden overgaan tot geweld'. Dat vond de verdediging gisteren een wat vergaande conclusie.

Dan was er de kalender voor 2000/2001, waarop Amsterdamse Hells Angels poseren met vuurwapens, waaronder een semiautomatisch hagelgeweer dat later bij een huiszoeking is gevonden. Bij huiszoekingen in clubhuizen en in woningen of schuren van Angels zijn door de jaren heen flink wat wapens en munitie gevonden - ook van een zwaarder kaliber.

De advocaten vinden het onbegrijpelijk dat justitie nooit individuele Hells Angels heeft vervolgd na bijvoorbeeld een inval in het Amsterdamse clubhuis, waarbij op 8 februari 2001 onder meer pistolen, een machine-pistool, dempers en munitie zijn gevonden. Dan mag justitie nu niet ineens roepen dat al die wapens bewijzen dat de Hells Angels een criminele organisatie zijn, aldus de raadslieden. Officier van justitie Michiel Zwinkels ziet het anders. Toen waren de wapens niet aan de negen gearresteerde Hells Angels te linken, onder wie enkele van de huidige verdachten. Omdat ze op het clubterrein zijn gevonden, is die hoofdelijke aansprakelijkheid niet nodig om ze aan de criminele organisatie van de Angels toe te rekenen.

Het is een greep uit alle aanwijzingen die justitie ziet voor 'het oogmerk' op wapenbezit van de Hells Angels. Het debat zal gaan over de kwestie die het Angelproces beheerst: zijn al die losse dossiertjes samen rond bewijs dat de Angels een misdaadbende vormen?

Limburg is ver weg...

Het was even slikken voor officieren van justitie Michiel Zwinkels en Guus Schram. De rechtbank ging bij het voorhouden van de eerste dossierstukken wel in héél grote stappen door ordners waaraan jaren met zorg is gewerkt. De dossiers over de strakke, wereldwijde organisatie van de Hells Angels leverden maar een paar vermeldingen op, evenals de clubreglementen die misdrijven lijken af te dwingen, waaronder wapengebruik.

Toen de rechtbank liet weten dat 'hoofdstuk A' van het dossier, over met name de voornoemde clubstructuur, wat haar betreft voldoende was 'voorgehouden', keken Zwinkels en Schram onbegrijpend voor zich uit. Was dit wat de rechtbank belangrijk acht? Na een denkpauze lepelden de officieren nog hele dossierdelen op, zodat die straks toch een rol kunnen spelen in het requisitoir.

De desinteresse voor alle 'contrabande' en misdrijven rond de Limburgse Nomads - waarvan in 2004 drie leden door de rest van de club zijn vermoord - verbaasde justitie al evenzeer. Over die afdeling disten de aanklagers ook nog maar wat belangrijke zaken op. De rechtbank mag Limburg ver weg vinden nu geen van de verdachten daar vandaan komt, de misdrijven passen volgens het openbaar ministerie erg in het beeld dat de Angels zich stelselmatig met criminaliteit inlaten.

Dan waren er nog de deeldossiers die de rechtbank niet noemde omdat die daar 'twee minnetjes bij had gezet'. Zo was bij de recherche eens een anonieme tip binnengekomen dat de Amsterdamse Hells Angel Rini S. 'een gewapende bodyguard' was van toenmalig 'vicepresident' Harrie Stoeltie. In zijn auto zou een vuurwapen liggen. Rini S. werd in zijn auto aangehouden, maar daarin lag geen vuurwapen.

Halfje wit

'President' Daniël Uneputty van de Amsterdamse Hells Angels kan er niet meer om lachen. Alles wat hij doet, wordt door justitie als misdadig beschouwd. Het incident rond een afgeluisterd telefoontje spreekt boekdelen, vindt hij.

''Ik bel iemand met de vraag of hij een halfje gesneden wit kan brengen naar het clubhuis. De politie luistert dat telefoontje kennelijk af en houdt die man aan. Zijn auto wordt helemaal doorzocht en de politie vindt een halfje gesneden wit. Brood. Hij is toevallig bakker, maar de politie denkt meteen aan drugs!''

undefined

Meer over