Oostenrijk maant Brussel tot actie tegen Duitse tolplannen

De Oostenrijkse regering geeft haar strijd tegen de Duitse tolplannen die inmiddels door de Bondsdag in Berlijn zijn aangenomen, niet op. Wenen dringt er in Brussel op aan de maatregelen tegen Europese automobilisten tegen het licht te houden.

Redactie
Grensovergang ligt tussen Boxmeer en het duitse Goch op de A77. Beeld anp
Grensovergang ligt tussen Boxmeer en het duitse Goch op de A77.Beeld anp

De Oostenrijkse minister van Verkeer Alois Stöger heeft een brief getuurd naar Eurocommissaris Violeta Bulc van Verkeer. Hij dringt erop aan dat de EU 'zo snel mogelijk' onderzoekt of de tol, waarvoor Duitse automobilisten door Berlijn volledig worden gecompenseerd door verlaging van de wegenbelasting, wel mag volgens Europese regels.

In de brief voegde Stöger een rapport bij van de universiteit Innsbrück waarin wordt gesteld dat er door de compensatie voor Duitse automobilisten sprake is van 'indirecte discriminatie op grond van staatsburgerschap.'

Nederland is ook fel gekant tegen de tol op personenvoertuigen en ook Duitse deelstaten staan niet te trappelen het systeem in 2016 in te voeren. Ze vrezen inkomstenderving omdat minder buitenlanders naar Duitsland zullen rijden om inkopen te doen.

Nationale aangelegenheid
De Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt is niet onder de indruk van de hernieuwde Oostenrijkse druk. 'De Oostenrijkse positie is al lang bekend. Er zijn geen nieuwe argumenten te vinden aan Oostenrijkse zijde.' Volgens hem is belastingrecht een nationale aangelegenheid waarover Brussel niets te zeggen heeft.

Meer over