Ook allochtoon in gelijkwaardige positie scoort slechter

Ook als allochtonen dezelfde positie hebben als autochtonen, doen ze het in sommige opzichten slechter. Dat allochtonen vaker worden verdacht van een misdrijf of het slechter doen op de arbeidsmarkt, wordt bijvoorbeeld niet helemaal verklaard door hun lagere opleidingsniveau. Vermoedelijk spelen ook zaken als discriminatie en de mate van sociale controle binnen de eigen groep mee.

ANP/Redactie
Leerlingen op het Islamitisch College in Amsterdam. Allochtone jongeren lopen in op hun onderwijsachterstand. © ANP Beeld
Leerlingen op het Islamitisch College in Amsterdam. Allochtone jongeren lopen in op hun onderwijsachterstand. © ANP

Dat is een van de conclusies van het jaarrapport integratie dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag heeft gepresenteerd.

Enkele belangrijke bevindingen kwamen overigens vorige week al naar buiten via de PVV. Zo is de criminaliteit onder Marokkanen en Antillianen nog steeds erg hoog. 65 Procent van de Marokkaanse mannen en 55 procent van de Antilliaanse is tussen zijn 12de en 23ste wel eens opgepakt. Onder autochtonen is dat 25 procent.

Werkloosheid
De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt de afgelopen jaren sneller op dan onder andere groepen. In 2010 was 23 procent van de jongeren met een niet-westerse achtergrond werkloos, tegen 10 procent van de autochtone. Na een jarenlange daling, is het aantal niet-westerse allochtonen met een uitkering de afgelopen tijd weer toegenomen. 12 procent heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat 2 procent.

Onderwijs
Maar het SCP constateert ook positieve ontwikkelingen. Allochtone jongeren hebben nog steeds een onderwijsachterstand, maar lopen die wel in. De instroom in het hoger onderwijs onder Marokkanen en Turken van de tweede generatie steeg van 20 procent in 1995 tot 40 procent in 2010.

Huwelijk
Verder trouwen Turkse en Marokkaanse Nederlanders steeds minder vaak met een partner die overkomt uit het land van herkomst. In 2001 was dat nog bij 50 procent van de huwelijken het geval, in 2010 was dat 20 procent.

Vorig jaar was 11 procent van de Nederlandse bevolking (1,9 miljoen personen) van niet-westerse afkomst. Twee derde hiervan was Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans. De omvang van deze vier groepen nam sinds 2000 met 250.000 personen toe. Dat kwam voornamelijk door geboorten. Het migratiesaldo (de immigratie minus de emigratie) bedroeg in 2010 slechts 2000 personen.

Meer over