Column

Onbeheersbaar monster

THEODOR HOLMAN

Omdat ik het ook niet meer wist, ging ik naar de twee mysterieuze artsen dokter Jekyll en dokter Hyde. Ze luisterden naar mijn verhaal, schudden hun hoofd, knikten af en toe en gingen naar hun laboratorium. Na twee uur was 'het' klaar. Ik werd het laboratorium binnengeroepen. Ik was stomverbaasd.

'Dat is... dat is de kop van... Joop den Uyl,' zei ik.

'Half goed, half fout!' zei dokter Jekyll, het is Job Cohen, maar met de kop van Joop, want hij zou de Joop den Uyl van de partij moeten zijn. Toch?'

Ik keek verder en zei: 'Dat... dat is geen trui... maar een spijkerjasje, het jasje van Jan Schaeffer.'

'Half fout, half goed!!' zei dokter Hyde, 'het is de trui van Spekman, maar dan als spijkerjasje van Schaeffer. Zo moet het zijn? Toch?'

Ik durfde niet verder te kijken. Toen liet Jekyll hem even bewegen. Ik schrok en zei: 'Hij klapwiekt van de whisky als... als Marcel van Dam!'

'Half fout, half goed, half goedfout!' zei Jekyll. 'We hebben hem een feesthoedje opgezet, hij klapwiekt nu als Ronald Plasterk. Zo is het
het beste. Toch?'

Ik bekeek het ding nog eens uitvoeriger. Ik zag een André van der Louwpijp, maar die bleek in een Frans Timmermansuitvoering. En uiteindelijk zag ik een Willem Dreesbrilletje, maar die hoorde op de kop van Diederik Samsom.

Trots toonden Jekyll en Hyde hun uitvinding. 'De linkse PvdA,' zeiden ze.

'Kan-ie praten?' vroeg ik.

'Daar moeten we nog even aan werken,' zeiden de doktoren,' maar daar mag u niet bij zijn.'

Ik verliet het laboratorium en wachtte. Ik hoorde soms een vreemd geluid uit de ruimte komen. Opeens zwaaide de deur open; Jekyll en Hyde renden weg. Ze riepen: 'Vlucht, vlucht! Hij komt er aan! We hebben hem niet meer in de hand.'

'Wie? Wie?' riep ik. En toen zag hem! Een levensgrote Emile Roemer stapte uit het laboratorium!

'Meer belasting! Veel meer belasting!!' schreeuwde hij. Hij vernietigde alles om hem heen en krijste: 'Stop die smerige kapitalisten in de gevangenis, pak hun geld gaf!!'

'We hebben een onbeheersbaar monster geschapen!' zeiden Jekyll en Hyde.

'Bedoel je de SP?'

'Nee, de PvdA die niet meer bestaat en de SP is geworden!'

Meer over