Update

Ombudsman Amsterdam waarschuwt voor privatisering

Door privatisering van onder meer onderwijs, zorg en openbaar vervoer zijn gemeenten verantwoordelijk voor steeds minder belangrijke taken. Burgers met klachten kunnen als gevolg daarvan niet zonder meer bij de gemeentelijke ombudsman aankloppen. Over de consequenties daarvan is lang niet altijd goed nagedacht.

ANP/Redactie

Deze hartenkreet slaakte de gemeentelijke ombudsman voor de regio Amsterdam Ulco van der Pol vrijdag bij een symposium waar werd stilgestaan bij een kwart eeuw ombudsman in de hoofdstad en omgeving. Naast Amsterdam behandelt Van der Pol ook klachten van burgers die in aanvaring komen met de overheid in onder meer Weesp, Diemen en Almere.

Van der Pol zei verder dat juist tijdens een economische crisis een ombudsman belangrijk is. 'Juist in deze tijd van crisis en bezuinigingen, waarin de toegang tot de rechtspraak door stijgende griffiekosten verregaand dreigt te worden beperkt en waarin steeds meer overheidstaken naar de gemeente worden overgeheveld, vervult een lokale ombudsman een belangrijke taak bij de rechtsbescherming van de burger.'

Op het symposium werd ook het jaarverslag van de ombudsman gepresenteerd. Hij ontving vorig jaar meer klachten (1862) dan in 2010 (1757). De ombudsman slaagde erin 1819 klachten af te handelen, tegenover 1805 in 2010.

Vorig jaar kwamen 1510 grieven uit Amsterdam. Een jaar eerder waren dat er 1421.

Meer over