NS stelt archief beschikbaar aan Nationaal Holocaust Museum

De Nederlandse Spoorwegen (NS) stelt historische voorwerpen zoals treinkaartjes, uniformen, foto's van treinstellen en verhalen van medewerkers beschikbaar aan het Nationaal Holocaust Museum.

Hanneloes Pen
Een eerdere expositie in het Nationaal Holocaust Museum Beeld anp
Een eerdere expositie in het Nationaal Holocaust MuseumBeeld anp

Ook zal de NS een financiële bijdrage aan het museum schenken. Het exacte bedrag dat de NS meerdere jaren zal uitkeren, blijft geheim.

Dit werd dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de samenwerking tussen de NS en het museum in oprichting.

"Ons historische materiaal wordt beschikbaar gesteld voor wisseltentoonstellingen in het museum, maar de mensen mogen ook bij ons research komen doen. We hebben geen geheimen. De geschiedenis van de NS is bekend. De een heeft moed getoond en de ander, het merendeel van de spoorbeambten, niet," aldus Roger van Boxtel, president-directeur van de NS.

De NS heeft in de oorlog in opdracht van de nazi's extra treinritten gereden waarmee de Joden werden gedeporteerd, meestal met bestemming kamp Westerbork. Ook Roma, Sinti, krijgsgevangenen en dwangarbeiders werden gedeporteerd.

Zwarte bladzijde
"Na de capitulatie van Nederland in 1940 kreeg de NS de opdracht om haar publieke taak voort te zetten. Met tegenzin werd het gezag van de bezetter geaccepteerd. De volle consequenties waren nog niet te overzien. De Tweede Wereldoorlog is blijvend een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de spoorwegen," aldus de NS in het persbericht.

Door te investeren in monumenten, tentoonstellingen en onderwijs wil de NS de herinnering aan de Holocaust levend houden. Er is reeds een samenwerking met Herinneringscentrum Westerbork, Nationaal Fonds 4 en 5 mei, het Nederlands Auschwitz Comité, Stichting Sobibor en het Spoorwegmuseum.

Ook heeft NS recent besloten financieel bij te dragen aan het Nationaal Holocaust Namenmonument en beheert zij 128 monumenten op of vlakbij stations in heel Nederland, ook voor overleden spoormedewerkers.

Oprechte verontschuldigingen
Van Boxtel: "De NS vindt het belangrijk dat er blijvend, ongecensureerd en ongepolijst aandacht is voor de Holocaust en de rol die de Nederlandse Spoorwegen toen gespeeld hebben. Er zijn ook NS'ers door oorlogshandelingen of vanwege hun verzet om het leven gekomen. Maar dit neemt niet weg dat de rol die ons bedrijf ten aanzien van het transport van gedeporteerden tijdens de oorlog gespeeld heeft, moeilijk is om mee te leven."

"Eén van mijn voorgangers heeft hier eerder zijn oprechte verontschuldigingen voor aangeboden. Het is van belang dat wij de slachtoffers eren en blijven herdenken. Het Nationaal Holocaust Museum is bij uitstek een plek om die verantwoordelijkheid uit te dragen. Nu en in de toekomst."

Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, is verheugd over de samenwerking tussen NS en het Nationaal Holocaust Museum. "Een van onze belangrijkste doelstellingen is om naast een historisch museale presentatie over de moord op 104.000 in Nederland woonachtige joden, ook uitgebreid stil te staan bij de effecten van die moord op de samenleving. Daarbij hebben we natuurlijk ook aandacht voor de rol van de overheid en van staatsbedrijven."

Meer over