Notulen ministerraad ten tijde van Bijlmerramp openbaar

Op dinsdag 3 januari worden tal van tot nu toe geheime archieven openbaar. Het is dan de jaarlijkse Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief.

ANP
null Beeld ANP
Beeld ANP

Onder meer de notulen van de ministerraad van 1991 en 1992 worden openbaar, toen er werd gedebatteerd over het Verdrag van Maastricht en er in oktober '92 een vliegtuig van El Al neerstortte in de Bijlmer.

Historici, journalisten en andere belangstellenden kunnen bovendien gaan grasduinen in verschillende privé-archieven van bewindslieden uit 1966. Daaruit komt naar voren hoeveel commotie de Nacht van Schmelzer en het huwelijk van prinses Beatrix met Claus van Amsberg in dat jaar veroorzaakten.

Na bijna tachtig jaar worden ook archieven geopend waarin informatie staat over honderden Nederlanders die meevochten in de Spaanse Burgeroorlog, zowel aan de kant van generaal Franco als aan de kant van de Republiek.

Het gaat om processen-verbaal uit 1937 en 1938.De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is volgens vast gebruik de eerste mogelijkheid om geheime stukken in te zien die op basis van de Archiefwet maximaal 75 jaar geheim moeten blijven.

Meer over