Noodkreet ov: Amsterdam het hardst geraakt

De grote steden slaken een noodkreet: zij roepen het kabinet op nog voor de verkiezingen duidelijkheid te geven over een extra financiële bijdrage voor het openbaar vervoer.

Marc Kruyswijk
null Beeld ANP
Beeld ANP

De twee vervoersautoriteiten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vrezen een kaalslag als het rijk niet bijdraagt in de periode dat het ov weer moet ‘terugveren’ na de coronacrisis.

Volgens voorzitter Egbert de Vries van de Vervoerregio Amsterdam moet overal in het land worden gesneden in het aanbod, maar steekt de situatie in de hoofdstad er bovenuit. “In onze regio vervoeren we een derde van de dagelijkse instappers in het stad- en streekvervoer, het merendeel in Amsterdam. Vervoerder GVB is volledig afhankelijk van de opbrengsten daarvan. Die zijn grotendeels weggevallen door corona. Het gaat om zulke hoge bedragen, dat we dat zonder hulp van het rijk niet kunnen oplossen.”

De gevolgen zijn gigantisch, zegt Claudia Zuiderwijk, directeur van van het Amsterdamse GVB: “Bus- of tramlijnen zullen verdwijnen, of minder vaak gaan, dat laatste geldt ook voor de metro. Er zal minder geld zijn voor veiligheid of service. Dit raakt de kwetsbare groepen die gebruik maken van het openbaar vervoer het eerst en het meest. We doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te beperken. Maar het is duidelijk dat dit niet kan zonder hulp van de rijksoverheid.”

Belangrijke schakel

Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vrezen dat het ov-systeem zover moet worden afgeschaald, dat het snel opbouwen niet meer kan als dat nodig is. Egbert de Vries, ook verkeerswethouder in Amsterdam, wijst erop dat er in de Amsterdamse regio 200.000 woningen zullen worden gebouwd. “De ruimte is er niet om bij elk huis een auto te parkeren. Het openbaar vervoer is een belangrijke schakel om de stad voor die wijken bereikbaar te maken. De plannen ervoor zijn er, maar als we het geld nu in het overeind houden van het netwerk moeten houden, kunnen we dat niet meer uitvoeren. En geen ov-netwerk naar die nieuwe wijken, betekent niet bouwen. Dat willen we ook niet.”

De Vervoerregio en MRDH willen nog voor de verkiezingen toezeggingen vanuit het rijk. Ze vrezen dat het daarna door de kabinetsformatie te lang duurt om zekerheid te krijgen. Dat brengt de continuïteit van het ov ernstig in gevaar, zeggen zij.

Tot nu toe ontvangen vervoerders een zogeheten beschikbaarheidsvergoeding. Die is toegezegd tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Hoewel er volgens de Vervoerregio begrip is bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het kabinet, is er nog geen oplossing voor de periode erna. De partijen zijn daarover nog wel in gesprek.

Meer over