Nieuwe rechtszaak om persplekken Dönermoorden

Bij het Federale Constitutionele Hof van Duitsland is dinsdag een nieuwe klacht ingediend tegen de verdeling van de plaatsen voor de pers bij het proces om de Dönermoorden. Eiser is deze keer een Duitse journalist die in eerste instantie een plaats had gekregen.

Redactie

Die verdeling van de gereserveerde plekken was door het Hof vernietigd, omdat Turkse media geen enkele van de 50 stoelen hadden gekregen. Dit ondanks het feit dat de meeste slachtoffers van de moordserie van Turkse komaf waren. De verdachten zijn aanhangers van de neonazistische Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU).

Een Turkse krant had met succes een zaak aangespannen bij het BVG. De hoogste Duitse rechters gaven de hoofdredactie gelijk omdat terecht mag worden verondersteld dat er in Turkije grote belangstelling is voor de moordzaak. Daardoor vist de freelancejournalist Martin Lejeune nu achter het net. Hij vindt dat de rechtbank een eenmaal toegekende plaats niet weer mag afpakken en stapte daarom dinsdag zelf naar het BVG. De eerste verdeling was gebeurd volgens het beginsel: wie het eerst komt, die het eerst maalt. De tweede verdeling liep via een loting met gereserveerde plekken voor de buitenlandse pers. Ook de NOS kreeg een stoel.

Naast de freelancer Lejeune overweegt ook de hoofdredactie van het dagblad Tagesspiegel een nieuwe klacht: 'Het is belachelijk dat juist bij het belangrijkste proces tegen neonazi's in decennia de redacteuren met de grootste competentie en ervaring op dit terrein niet zijn toegelaten.' Ook de kwaliteitskranten Frankfurter Allgemeine Zeitung en Die Zeit visten achter het net.

De oppositionele linkse fractie Die Linke in de Bondsdag hekelde dinsdag dat er door de beperking tot 50 stoelen onvoldoende mogelijkheden zijn voor verslaggeving over 'het grootste terrorismeproces tegen neofascisten in de geschiedenis van de Bondsrepubliek'. Die Linke herinnerde eraan dat er voor het proces tegen de linkse terroristen van de RAF wel een rechtszaal met voldoende plek is gebouwd.

Meer over