Nieuwe buurtcijfers

AMSTERDAM - De politie Amsterdam-Amtstelland heeft de buurtcijfers van september/oktober 2007 gepresenteerd op de website eenveiligamsterdam.nl. De cijfers geven weer hoe leefbaar en veilig een buurt is.Dit valt te lezen op de website van politie Amsterdam-Amstelland.

De buurtcijfers zijn opgebouwd uit gegevens van politie, brandweer, gemeente en Openbaar Ministerie en laat zien hoe de Amsterdamse buurten zich de laatste maanden hebben ontwikkeld qua leefbaarheid en veiligheid. Per buurtcombinatie is onder meer aangegeven hoe vaak er aangifte is gedaan van diefstal of ontvreemding, hoeveel overlastincidenten door de politie geconstateerd zijn en hoeveel branden er plaatsvonden. Aan de bewoners is gevraagd hoe veilig zij de buurt vinden en hoe zij het leven daar waarderen.

Daar waar mogelijk worden de cijfers vergeleken met dezelfde periode van het vorige jaar. De cijfers worden gepresenteerd per buurtcombinatie, waar meerdere buurten onder vallen.

Opvallende ontwikkelingen in Centrum

Grachtengordel-Zuid: In deze buurtcombinatie zien we vanaf januari 2007 de aangiften van vernieling toenemen, in de maanden september en oktober 2007 zien we hier een stabilisatie in optreden. De vernielingen staan in relatie tot de uitgaansproblematiek. In de weekendnachten vindt extra politie-toezicht plaats in het kader van de aanpak van de uitgaansproblematiek.

Oostelijke Eilanden/Kadijken: In deze buurtcombinatie zien we de aangiften van vernieling toenemen. Daders zijn jongeren (vooral uit andere stadsdelen). Stadsdeel en politie hebben maatregelen getroffen volgens bestaande afspraken over de aanpak jeugdgroepen.

Zeeburg

Oostelijk Havengebied: In deze buurtcombinatie zien we de cijfers voor overlast en vernieling toenemen. Het stadsdeel, politie en straatcoaches van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) zitten bovenop de overlastsituaties. Met medewerking van bewoners en woningcorporaties wordt er intensief aan gewerkt. Daardoor wordt er veel gesignaleerd en geregistreerd en treedt een stijging van de cijfers op.

De Baarsjes

De Krommert-2: In deze buurtcombinatie zijn over de maanden januari tot en met oktober de door de politie geregistreerde incidenten overlast gestegen. Het gaat vooral om jeugdoverlast in het Kortenaerkwartier. Politie en stadsdeel besteden extra aandacht aan deze jongerenoverlast, waardoor er meer incidenten geregistreerd worden. De Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) is ook in deze buurtcombinatie actief.

Westindische Buurt: In deze buurtcombinatie zien we de aangiftecijfers voor vermogenscriminaliteit in de maanden september en oktober toenemen. Het gaat hier vooral om een toename van de diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. Politie heeft in overleg met het stadsdeel maatregelen genomen, zoals het uitdelen van flyers ('niets erin, niets eruit') en het inzetten van lokauto's.

Oud-West

Kinkerbuurt: In de Kinkerbuurt zien we over de maanden januari tot en met oktober een gestage toename van de aangiften geweldscriminaliteit. Deze ontwikkeling heeft de aandacht van politie en stadsdeel, er is extra toezicht en politie-inzet. De stijging in de geweldsaangiften betreft voor een deel een toename van het aantal overvallen. Politie en stadsdeel zijn daarom actief in het verder uitrollen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Noord

Tuindorp Nieuwendam/Buiksloot: In deze buurtcombinatie zijn vanaf eind 2006 de incidenten overlast gestaag aan het stijgen. De stijging van de overlastproblematiek is de politie en het stadsdeel al geruime tijd bekend. Er is veel geïnvesteerd vanuit verschillende organisaties als politie en jongerenwerk in de aanpak van de overlast. De medewerkers van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) zijn in oktober gestart met hun activiteiten in Amsterdam-Noord en zullen ingezet worden in Tuindorp Nieuwendam.

Geuzenveld/Slotermeer

Geuzenveld/Spieringhorn: In deze buurtcombinatie is in de maanden september en oktober de vermogenscriminaliteit gestegen. Het gaat hier om een toename van de diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. De politie heeft extra maatregelen genomen.

Osdorp

Osdorp Midden: In deze buurtcombinatie is in de maanden september en oktober de vermogenscriminaliteit gestegen. Het gaat hier om een toename van de diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. Een deel van de aangiften betreft vernielingen aan auto's. Politie en stadsdeel hebben maatregelen genomen. Zoals het aanbrengen van extra verlichting, het plaatsen van borden met de tekst "Niets erin, niets eruit", het uitdelen van flyers en het inzetten van lokauto's.

Oud-Zuid

Stadionbuurt: In deze buurtcombinatie zien we een stijging van de geweldscriminaliteit over de maanden januari tot en met oktober. Het betreft deels een toename van het aantal overvallen in het begin van het jaar. Politie en stadsdeel zijn daarom actief in het verder uitrollen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Zuidoost

Nellestein: In deze buurtcombinatie zien we over de maanden januari tot en met oktober een gestage afname van de geweldscriminaliteit. Er zijn enkele daders aangehouden en er is extra aandacht voor de metrolijn.

Veiligheidsindex

De buurtcijfers geven een beeld van wat zich de laatste maanden aan incidenten heeft voorgedaan. Om een beter beeld te krijgen van hoe de buurt zich verhoudt met andere buurten en op de langere termijn kunt u kijken in de Veiligheidsindex. De index is een gewogen cijfer van allerlei variabelen. De splitsing in een objectieve en subjectieve index maakt het mogelijk om te zien hoe in de voorgaande jaren feiten (met name politiecijfers) en meningen zich hebben ontwikkeld. Het gemiddelde is in 2003 gesteld op 100. Voor de Veiligheidsindex en de Buurtcijfers geldt: hoe lager het cijfer, hoe veiliger de buurt.

undefined

Meer over