Nieuws

Nieuw OMT-advies: mogelijk minder druk op de zorg, maar veel is onzeker

Onzekerheid is troef in het nieuwste OMT-advies. Als de huidige omikrongolf meevalt, komt de zorg minder onder druk te staan dan tijdens de november-december piek. Maar als het tegenzit volgen veel meer ziekenhuisopnames dan tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020.

Bas Soetenhorst
De Spoedeisende Eerste Hulpafdeling van Het OLVG-West. Beeld Dingena Mol
De Spoedeisende Eerste Hulpafdeling van Het OLVG-West.Beeld Dingena Mol

In de prognoses varieert de bezetting op de ic’s tussen de 100 en 1550 patiënten. Dat laatste getal ligt een paar honderd bedden boven de totale ic-capaciteit, wat zou betekenen dat de zogenoemde ‘code zwart’ van toepassing wordt. Daarbij is geen plek meer voor patiënten die onder normale omstandigheden wel op de ic zouden worden opgenomen. Op de reguliere verpleegafdelingen belanden de komende weken naar schatting tussen de vierhonderd en zesduizend coronapatiënten. Tijdens de eerste golf ging het om ruim drieduizend mensen.

De enorme verschillen hangen samen met onzekerheid over de mate waarin vaccins, inclusief de boosterprikken, beschermen tegen infectie en besmettelijkheid van de omikronvariant van het coronavirus. Ook staat nog niet vast in hoeverre de kans op ziekenhuisopname bij een infectie met omikron afwijkt van die van infectie met de eerder dominante deltavariant. ‘Er blijft een grote mate van onzekerheid bestaan over hoe de waarden voor vaccineffectiviteit, boostervaccinatie en kans op ziekenhuis- en ic-opname na infectie precies uitvallen,’ schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

Forse slagen om de arm

In de meeste scenario’s lijkt de druk op de zorg mee te vallen, maar het OMT houdt forse slagen om de arm. Dat komt onder andere doordat de eerdere verwachting dat 90 procent van alle gevaccineerden een boosterprik neemt te optimistisch lijkt.

Te midden van die onzekerheden lijkt vooralsnog weinig ruimte voor versoepelingen. Pas eind januari, als de boostercampagne is afgerond en het coronavirus zich daardoor iets minder snel onder bevolking verspreidt, wordt ‘ruimte verwacht om maatregelen te versoepelen,’ aldus het OMT. Maandagavond zei OMT-lid Marc Bonten al in Nieuwsuur dat er weinig zicht is op snelle versoepelingen.

De gegevens uit omringende landen waar de omikronvariant al iets langer rondwaart, bieden voor het OMT te weinig houvast voor verdere adviezen. Hetzelfde geldt voor onderzoeken die erop duiden dat omikron een milder verloop kent en minder snel tot ziekenhuisopnames leidt. Het OMT waarschuwt dat uit landen als Denemarken, Frankrijk en Engeland de eerste berichten komen van een toename van ziekenhuisopnames.

Meer over