Nieuw centrum voor jonge slachtoffers van loverboys

De Amsterdamse hulpverlening ziet meer slachtoffers onder de 18 jaar van loverboys ten opzichte van 2016. Jeugdinstelling Spirit krijgt begin volgend jaar een nieuw behandelcentrum voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar waarin met een nieuwe vorm van behandeling wordt gestart.

Hanneloes Pen
Het hoofdkantoor van Spirit in de Fred. Roeskestraat. Beeld Google Streetview
Het hoofdkantoor van Spirit in de Fred. Roeskestraat.Beeld Google Streetview

Spirit heeft op vijf locaties in de stad zowel gesloten als open opvanggroepen voor slachtoffers van loverboys. Daar worden nu vijftig meisjes onder de 18 behandeld.

Het nieuwe behandelcentrum Pinq begint in januari in een bestaand pand. In dit open opvanghuis kunnen dertien meisjes wonen, die hier 6 tot 18 maanden lang een dagprogramma en specialistische hulp krijgen.

Ook kunnen zij intern onderwijs volgen. Het slagingspercentage om de meisjes los te weken van hun loverboy moet met de nieuwe methode hoger worden.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer maakte deze week bekend dat het aantal slachtoffers van mensenhandel veel hoger is dan bekend leek. De grootste groep betreft Nederlandse vrouwen en bijna de helft van hen is onder de 18. Omgerekend betekent dit dat twee tot drie scholieren op een school van duizend leerlingen slachtoffer is.

"We zien de laatste jaren veel meer onderdrukking en geweld bij de slachtoffers. Ze moeten in auto's prostitueren of in huizen die door verschillende loverboys worden gebruikt als bordeel. Zo'n meisje heeft vaak op allerlei vlakken problemen," zegt gz-psycholoog Floor 't Sas van Spirit.

Eén behandelteam
In de nieuwe methode wordt de hele groep door één team behandeld. "Vroeger werden de meisjes allemaal apart behandeld en op verschillende plekken opgevangen, maar het is juist belangrijk de meisjes samen sterker te maken. Ze gaan daarom als een soort gezin samenleven. Het duurt vaak jaren voordat ze weer een normaal leven leiden." Ook de ouders van het slachtoffer worden intensief bij de opvang betrokken.

"We hopen dat in het voorjaar ook de twee groepen van zestien meisjes uit de gesloten jeugdinstelling De Koppeling bij Pinq ondergebracht kunnen worden, zodat er één centraal behandelcentrum bestaat," zegt Ruth Schipper, programmaleider van Spirit.

"Meisjes die gemotiveerd zijn en hun probleem erkennen, kunnen terecht op de open groepen, anderen gaan naar de gesloten afdeling."

Aangiftebereidheid
Wethouder Simone Kukenheim is tevreden dat de intensievere samenwerking tussen politie en zorg, die enkele jaren geleden door de gemeente is ingezet, nu zijn vruchten begint af te werpen.

"De preventie loopt goed, steeds meer scholen krijgen voorlichting en de nazorg wordt verbeterd. Maar ik ga geen jubelverhaal houden. Het gaat om ernstige problematiek en er is nog veel te doen. We willen nu ook werken aan het vergroten van de aangiftebereidheid van de meisjes."

Meer over