Misstanden binnen sekten: zeldzaam maar ernstig

In Nederland zijn naar schatting enkele honderden sekte-achtige bewegingen actief. Misstanden binnen deze bewegingen komen vermoedelijk beperkt voor, maar kunnen wel zwaar en schrijnend uitpakken. Strafrecht en zorg bieden voldoende mogelijkheden om die misstanden aan te pakken en de gevolgen op te vangen.

Dat is op te maken uit de resultaten van het onderzoek 'Het warme bad en de koude douche' van Bureau Beke, gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Die zijn donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De onderzoekers vonden 84 bewegingen waarover misstanden waren gemeld. Bij 46 daarvan ging het om meldingen van mogelijke overtreding van de strafwet, zoals (vooral) zedendelicten, mishandeling en bedreiging. Er kwam zelfs een keer moord voor (gecombineerd met ontvoering) en ook nog een moordaanslag. Acht gevallen van overtreding van de strafwet zijn inmiddels door politie en of justitie behandeld. Verder worden het ontnemen van veel geld en het privéleven nogal eens genoemd als misstand.

Gebruikt zijn onder meer gegevens van de vertrouwenslijn Sektesignaal, die wordt beheerd door Stichting M. Naar de lijn hebben tussen 1 december 2012 en 1 september 2013 ruim 100 mensen gebeld.

De eind vorig jaar ingestelde vertrouwenslijn S 'voorziet in een duidelijke behoefte', aldus minister Ivo Opstelten. De lijn moet wel bekender worden en een breder netwerk krijgen, dan wordt hij nog nuttiger. De lijn is 7 dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 088-5543276.

Opstelten wijst er overigens in zijn begeleidende brief op dat het meedoen aan een sektarische beweging echt niet altijd tot problemen leidt en dat volwassen mensen er in principe uit vrije wil naartoe gaan. De overheid moet zich er in principe dus niet al te gauw mee bemoeien.

Meer over