Ministerraad 1992 openbaar: 'Wel of niet de vlag halfstok om Bijlmerramp?'

Wel of niet de vlag halfstok vanwege de Bijlmerramp? Dat was het voornaamste punt van discussie in de ministerraad van 9 oktober 1992, vijf dagen na het neerstorten van de El-Al Boeing.

Bas Soetenhorst
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dit blijkt uit de notulen van het vertrouwelijke kabinetsberaad die dinsdag - op de jaarlijkse openbaarheidsdag van het Nationaal Archief - zijn vrijgegeven.

De ministerraad hield zich bezig met de invulling van de nationale herdenking op 11 oktober, twee dagen later. Premier Ruud Lubbers stelde dat bekeken was of de regering zou oproepen op die dag vlaggen halfstok te hangen. Maar de herdenking zou op een zondag plaatsvinden en dat maakte zo'n oproep 'ongebruikelijk'.

Vice-premier Wim Kok en minister Jan Pronk (beiden PvdA) pleitten toch voor een oproep de vlaggen halfstok te hangen, onder meer omdat dat ook gebeurt als 4 mei op een zondag valt. CDA-minister Piet Bukman vond de vergelijking met 4 mei niet opgaan.

Het compromis om de oproep te beperken tot overheidsgebouwen, werd aangereikt door minister van Buitenlande Zaken Hans van den Broek. Met Kok sprak hij zijn waardering uit voor het optreden van burgemeester Ed van Thijn en de andere Amsterdamse autoriteiten.

Spreker
Ander discussiepunt was wie namens de nationale herdenking zou spreken op de bijeenkomst, de voorzitter van de Eerste Kamer, staatkundig gezien de aangewezen persoon, of premier Lubbers. Zonder noemenswaardige tegenstand ging het kabinet akkoord met de wens van Amsterdam om Lubbers te laten spreken.

Op 4 oktober 1992 stortte een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, middenin de Bijlmer. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven. De Boeing 747 boorde zich in de twee flatgebouwen. Het toestel sloeg een gat in de gevels van de flats, die gedeeltelijk moesten worden gesloopt.

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is volgens vast gebruik de eerste mogelijkheid om geheime stukken in te zien die op basis van de Archiefwet maximaal 75 jaar geheim moeten blijven.

Meer over