'Ministerie van Financiën negeert antirookverdrag'

Het ministerie van Financiën houdt zich niet aan een internationaal verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het ontmoedigen van tabaksgebruik. Dat schrijft het weekblad Vrij Nederland deze week op basis van eigen onderzoek.

null Beeld anp
Beeld anp

In het WHO-verdrag staat dat landen die nieuwe regels maken om roken te ontmoedigen daarbij commerciële partijen met andere belangen buiten de deur moeten houden. Maar Financiën is bereid op verzoek van de tabaksindustrie wetsteksten aan te passen, blijkt uit documenten die Vrij Nederland via een WOB-verzoek in handen heeft gekregen. Het departement zou de sector de gelegenheid bieden het beleid te beïnvloeden.

Het ministerie spreekt de kritiek in een verklaring aan het ANP tegen. Het zegt zich 'netjes aan het verdrag' te houden. 'Er wordt niet gediscussieerd met de branche over maatregelen die het gezondheidsbeleid kunnen beïnvloeden. Voor zover besprekingen plaatsvinden, hebben die te maken met de heffingstechniek, maar niet met de hoogte van de accijnzen.' Dat de industrie het niet voor het zeggen heeft, mag volgens het departement blijken uit de Nederlandse tarieven voor tabaksaccijns, die de hoogste in Europa behoren.

Onwenselijk
Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens van de PvdA noemt het desgevraagd 'vrij onwenselijk' als Financiën een door Nederland ondertekend internationaal verdrag niet zou naleven. 'Dat komt de eenduidigheid van beleid niet echt ten goede.' Hilkens overweegt nadere opheldering te vragen aan het kabinet, maar wil eerst het VN-artikel nader bestuderen.

Het weekblad schrijft ook dat werkgeversorganisatie VNO-NCW op het hoogste niveau lobbyt om het antirookbeleid af te zwakken, onder meer in Brussel. Het blad citeert VNO-NCW-directeur Niek van Kesteren, die er op wijst dat de Nederlandse overheid de tabaksaccijnzen nodig heeft 'om zijn begroting rond te krijgen'.

Hilkens zegt te begrijpen dat dit bij veel mensen niet prettig overkomt. 'Anderzijds is lobbyen niet verboden en tabak is een legaal product.' Het Kamerlid kijkt wel op van de voortrekkersrol die VNO-NCW in Brussel blijkt te spelen bij het lobbyen tegen het antirookbeleid.

undefined

Meer over