Plus

Minister Wopke Hoekstra, de nieuwe golden boy van het CDA

Wopke Hoekstra (42) is de nieuwe golden boy van het CDA. Hij volgde niet altijd de partijlijn, maar schopte het tot minister van Financiën. Deze week kruist hij voor het eerst de degens met de Kamer.

Jan Hoedeman en Laurens Kok
CDA-minister Wopke Hoekstra met de symbolische sleutel van 's rijks schatkist op het departement van Financiën Beeld ANP
CDA-minister Wopke Hoekstra met de symbolische sleutel van 's rijks schatkist op het departement van FinanciënBeeld ANP

Wie zijn cv ziet, kan maar één ding denken: Wopke Hoekstra is een ontzettende streber.

Hij wordt tijdens zijn studie rechten in Leiden voorzitter (praeses) van studentencorps Minerva, gaat na zijn bul werken bij Shell in Duitsland, behaalt een master in business administration (MBA) aan het prestigieuze Insead in Fontainebleau en is ver voor zijn veertigste al partner bij McKinsey consultants.

Geen wonder dat het CDA hem al op zijn 35ste binnenhaalt als Eerste Kamerlid. Dit is ministersmateriaal.

Maar wat in de partij misschien wel het meeste indruk maakt, is die ene dag in juli 2016. Hoekstra, eerder dat jaar benoemd tot penvoerder van het nieuwe verkiezingsprogramma, trekt aan de bel bij de partijtop. Hij moet terugschakelen. Bij zijn jongste zoon van 2 is een tumor aan de lever geconstateerd. Een slopende periode van ziekenhuis in, ziekenhuis uit volgt.

Misschien jammer voor het CDA, maar zijn vriendin sinds studententijd, arts Liselot, en hun vier kinderen hebben nu al zijn aandacht nodig. Pas in januari 2017 is hij weer van de partij, om wijzigingsvoorstellen op 'zijn' programma te behandelen. De toestand van zijn zoon is dan verbeterd, al staat hij nog wel onder controle.

Heel charismatisch
Hoekstra maakt de juiste keuzes op het juiste moment. Dat zit er al vroeg in. In de buurt van zijn ouderlijk huis in het lommerrijke Zeist heeft de oudste zoon in een gezin van drie kinderen de scholen voor het uitkiezen.

Toch kiest de jonge Wopke, al dan niet geholpen door zijn academisch opgeleide ouders, voor het kilometers verderop gelegen christelijk gymnasium in Utrecht.

Die school staat goed aangeschreven en zal hem toegang verschaffen tot de voorname jaarclub van Minerva.

Tussen jongemannen met dubbele achternamen en een prins - Floris van Oranje, de jongste zoon van prinses Margriet - valt Hoekstra op. En niet alleen omdat hij bijna 2 meter lang is.

"Hij is gewoon een heel charismatisch persoon. Iedereen mocht hem," herinnert Annemarie Sechterberger zich. Zij was destijds abactis (secretaris). "Hij is zeker niet gekozen omdat hij in een goed clubje zat."

Serieus
Praeses Hoekstra krijgt het al na enkele weken na zijn benoeming voor de kiezen. Eerstejaars Jeltje Dorresteijn wordt na een avond op de sociëteit door haar vriend op gruwelijke wijze met 51 schaarsteken vermoord. Minerva is in shock.

Hoekstra moet de boel in goede banen leiden, zoekt contact met de ouders, spreekt de leden toe. Vooral zijn rust valt Sechterberger op. "Hij is heel kalm en tegelijkertijd voortvarend. Een echte leider. Drukt geen dingen door, maar luistert eerst."

Het voorzitterschap opent later vele deuren, zo blikt Hoekstra in 2005 terug in Mare, het Leidse universiteitsblad. "99 procent van de sollicitatiegesprekken die ik heb gevoerd ging over mijn praesidiaat," zegt hij daarover. De jurist belandt na zijn studie bij Shell in Berlijn en Hamburg. Na zijn studie wordt hij bovendien actief in het CDA, bij de Amsterdamse afdeling.

Politiek geëngageerd is hij dan allang. In het Leidse Minervahuis aan Rapenburg 84 wordt de krant gelezen en staat 's avonds het journaal aan. Hoekstra roept als praeses zijn huisgenoten op hun studie serieus te nemen, zodat ze daardoor tijd overhouden om dingen ernaast te doen. "Hij was toen al heel serieus," zegt vriend Wouter van der Gaag. "Zeker geen bierdrinkende corpsbal. De kratjes stonden bij ons niet eindeloos opgestapeld."

Family man
Van der Gaag, ook met een MBA op zak, spreekt met bewondering over Hoekstra's bijna onbegrensde ambitie. Tegelijkertijd ziet hij een enorme veerkracht. Hoekstra verloor aan het begin van zijn studie in Leiden zijn moeder aan kanker.

Ze was pas 48. In een interview in het Leidsch Dagblad twee jaar later sprak hij over 'een heel lieve en bijzondere vrouw', die hem na een 'geintje' weliswaar onder vier ogen de les las, maar naar buiten toe altijd solidair met hem bleef. "Natuurlijk heb ik er verdriet van, maar die gedachten aan haar zitten me niet in de weg bij andere zaken," aldus Hoekstra in dat interview.

Hij is een family man in hart in nieren, weet voormalig buurmeisje Hermine Erenstein. "Ik vind hem geen typische CDA'er, maar het gezin als hoeksteen van de samenleving, dat past wel bij hem."

Als Hoekstra actief wordt voor de Amsterdamse afdeling van het CDA, hebben talentscouts hem al snel in de smiezen. Al in 2010 wordt hij gepolst voor een Tweede Kamerlidmaatschap. Hoekstra bedankt. Bovendien voelt hij niets voor de gedoogconstructie met de PVV. Op het beruchte partijcongres in Arnhem stemt hij tegen, 'bezorgd voor chaos, voor de partij en het land', legt hij later uit.

Carrièreswitch
Vanuit zijn positie als consultant bij McKinsey kijkt hij naar andere politieke mogelijkheden. Voor het CDA Noord-Holland schrijft hij met partijgenoot Rien Fraanje mee aan het provinciale verkiezingsprogramma. Hoekstra valt Fraanje op als een man met gevoelig politiek vernuft. "Waar liggen de pijnpunten?"

In de wereld van goed verdienende consultants is het niet vanzelfsprekend een politieke loopbaan te ambiëren. Hoekstra had voor zijn vijftigste al binnen kunnen zijn. CDA-Eerste Kamerlid Marnix van Rij: "Hij is een van de weinigen in de top van het bedrijfsleven die het belang inziet van politiek. Uiteindelijk kun je daar dingen veranderen die er echt toe doen."

null Beeld anp
Beeld anp

Intimi zien de carrièreswitch dan al aankomen. "Ik plaagde hem wel eens met een opmerking over een toekomstig ministerschap," zegt Fraanje. "Dan kreeg ik een onpeilbare glimlach terug."

Geen ja-knikker
Als 35-jarige benjamin van de senaatsfractie wordt hij onder de hoede genomen door fractieleider Elco Brinkman. Met de prestigieuze portefeuille Financiën mag Hoekstra zich profileren. Hij ontpopt zich niet als een ja-knikker, maar markeert zijn eigen positie als hem dat aan het hart gaat, zonder de dissident uit te hangen.

Dat blijkt tijdens de stemming over het Oekraïneverdrag. Carrièretechnisch is het slimmer om partijleider Buma te volgen, die tegen de door premier Rutte uit het vuur gesleepte aanpassingen is. Een van de senatoren zegt: "Wopke, je moet nog verder in het leven. Als je anders stemt, snap ik dat." Maar Hoekstra zegt dat hij de lijn van Europagezinde CDA-senatoren volgt en het ermee eens is. Hij steunt, anders dan de Tweede Kamerfractie, het kabinetsvoorstel.

Politiek is hij niet makkelijk in te delen. Hoekstra is niet rechts in het CDA, hij is meer van het midden. Dat is zijn voordeel, zegt Fraanje. "Hij is geen politieke scherpslijper. Hij hoeft niet iedereen te overtuigen van zijn gelijk." Zo stemt Hoekstra voor het adoptierecht van lesbische paren. En hij wil als enige CDA'er de weigerambtenaar definitief verbannen van het stadhuis.

Hoekstra toont zich daarmee een representant van het moderne CDA, zeggen partijgenoten. Niet typisch CDA, maar wel met grote uitstraling naar potentiële CDA-stemmers. "In die zin is hij ook iemand die de hoop voor het CDA draagt."

Politiek mentor Elco Brinkman durft alvast één voorspelling te doen. "Reken maar dat hij op Financiën gaat voor de degelijkheidstrofee."

null Beeld anp
Beeld anp

CV

Wopke Hoekstra (Bennekom, 30 september 1975)

Studeerde rechten, geschiedenis en internationale politiek in Leiden en Rome.
Behaalde zijn MBA in Fontainebleau en Singapore.
Werkte bij Shell en McKinsey.
Sinds 2011 lid Eerste Kamer.
Woont in Bussum, getrouwd, vier kinderen.

Meer over