PlusNieuws

Minder woningen: torens in West ingekort om verwachte ‘windhinder’

De gemeente heeft de twee hoge torens voor het geplande wooncomplex van ­gebied Mercatorpark in West ­op het laatste ­moment stevig gekortwiekt. Reden: de uitkomst van een onderzoek naar het ‘windklimaat’.

Marc Kruyswijk
De Mercatorparktorens worden ingekort tot 70 meter, omdat er anders op straatniveau sprake zou kunnen zijn van enorme windvlagen rondom de torens. Beeld Getty Images
De Mercatorparktorens worden ingekort tot 70 meter, omdat er anders op straatniveau sprake zou kunnen zijn van enorme windvlagen rondom de torens.Beeld Getty Images

Door te verwachten windhinder worden de 1150 te bouwen woningen van Mercatorpark er uiteindelijk slechts 1000. En de torens van 100 en 81 meter hoogte worden beide teruggebracht tot een bescheidener 70 meter per stuk.

Uit aanvullend onderzoek is namelijk gebleken dat het ‘windklimaat’ op enkele plekken ‘onvoldoende’ zou zijn, aldus de brief die onlangs aan omwonenden is verstuurd. Hierdoor worden ook de contouren van de toren aangepast.

Enorme windvlagen

Volgens stedenbouwkundige en projectmanager Anky Groot van Mercatorpark was er sprake van voortschrijdend inzicht. “Er zou op straatniveau sprake kunnen zijn van enorme windvlagen rondom de torens. Dat is reden om de gebouwen toch iets in te korten.”

Omwonenden worden binnenkort geïnformeerd over de aangepaste plannen. Dit is omdat de oorspronkelijke ontwerpen reeds door inspraakprocedures zijn gegaan.

Eerder ontstond er al onrust onder bewoners van de oudere en lagere wijken van onder meer de Orteliuskade, naast het gebied. Toen werd een geplande hoge woontoren langs de kade geschrapt na kritiek van buurtbewoners. Volgens een groep die zich had verenigd onder de naam Geen Monstertoren zou een hoge toren uitzicht en zonlicht wegnemen en het karakter van de buurt ingrijpend veranderen.

Amsterdam bouwt steeds hoger

Deze keer draait het dus om een negatief windresultaat. Iets wat niet veel voorkomt, zegt projectmanager Groot. “Maar omdat we in Amsterdam steeds hoger bouwen, moeten we meer rekening houden met de gevolgen van de manier waarop er wordt gebouwd op windeffecten.”

Volgens Groot waren de drie mogelijke woningbouwcorporaties snel akkoord met de aanpassingen aan de gebouwen. “Er is uitgegaan van 1150 woningen. Nu worden dat er dus minder. Daar staat tegenover dat bouwkosten doorgaans onvoordeliger uitpakken bij gebouwen boven de zeventig meter.”

Meer over