Minder websurfers

AMSTERDAM - In bijna alle landen in Europa is het aantal internetgebruikers het afgelopen jaar gestegen, behalve in Nederland. Daar daalde het aantal websurfers licht.

Volgens Comscore, één van de betrouwbaarste onderzoekers naar internetgebruik, waren er in juni 11,227 miljoen Nederlanders online. Een jaar eerder waren dat er nog vijftigduizend meer. Een verklaring voor de daling geeft Comscore niet.

De gemiddelde groei in Europa kwam uit op acht procent. Snelste groeier was Rusland, waar het internetgebruik in één jaar 27 procent steeg, gevolgd door Frankrijk (21) en Spanje (15). Nederland kent het hoogste internetgebruik in Europa. (HET PAROOL)

Het aantal websurfers is lichtelijk gedaald in Nederland. Foto AP Beeld
Het aantal websurfers is lichtelijk gedaald in Nederland. Foto AP
Meer over