Minder bibobcontroles in 2010

Op de Wallen toetst de gemeente bouwvergunningen waar meer dan 100.000 euro mee is gemoeid op mogelijk misbruik. Beeld
Op de Wallen toetst de gemeente bouwvergunningen waar meer dan 100.000 euro mee is gemoeid op mogelijk misbruik.

De gemeente heeft in 2010 bij minder aanvragen voor een vergunning gekeken of criminelen er misbruik van kunnen maken dan in 2009.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het team van de gemeente dat zich bezighoudt met de Wet bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). In vergelijking met 2009, toen het 58 keer gebeurde, werden vorig jaar 45 aanvragen onderzocht op mogelijk crimineel misbruik, zoals witwassen.

In zeven van deze gevallen bleek sprake te zijn van een ernstig risico dat de vergunning misbruikt zou worden. Drie keer werd daarom de vergunning niet verleend en drie keer werd de vergunning verleend met aanvullende voorwaarden. In 2009 werden tien vergunningen niet verleend en werden bij zes vergunning extra eisen gesteld.

Als verklaring voor de terugloop van het aantal nageplozen aanvragen noemt de gemeente de prioriteit die stadsdelen vorig jaar gaven aan hun fusieperikelen.

Nieuw is het plan van de gemeente bouwvergunningen waar meer dan honderdduizend euro mee gemoeid is, te toetsen op mogelijk misbruik. Dat bedrag is verhoogd tot 250.000 euro, met uitzondering van de risicogebieden de Wallen en de Heining in het Westelijk Havengebied. Daar blijft de ondergrens van een ton gehandhaafd. (HET PAROOL)

Meer over