Medewerkers sociale werkplaatsen staken op 22 maart

Medewerkers in de sociale werkvoorziening staken op 22 maart. Op het Malieveld in Den Haag voeren zij actie tegen plannen van het kabinet waardoor tienduizenden beschermde werkplekken dreigen te verdwijnen. Dat maakte de ambtenarenvakbond Abvakabo FNV vandaag bekend.

ANP/Redactie
© ThinkStock Beeld
© ThinkStock

Het kabinet wil volgend jaar de sociale werkvoorziening, de bijstand en de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong) in één regeling samenbrengen. Het is de bedoeling dat daardoor meer mensen met een arbeidsbeperking aan een normale baan komen. Het kabinet schat de besparing op 1,8 miljard euro.

Volgens Abvakbo FNV moeten mensen met een beperking straks aan de slag voor een loon onder het wettelijk minimum. Ook de begeleiding die volgens de bond hard nodig is om mensen te laten doorstromen naar een reguliere baan, wordt nagenoeg wegbezuinigd. De ambtenarenbond vreest dat veel mensen uiteindelijk afhankelijk worden van een bijstandsuitkering.

In de aanloop naar de landelijke manifestatie in Den Haag zal het personeel van sociale werkplaatsen op verscheidene plaatsen werkonderbrekingen houden. Abvakabo FNV wil met de acties het verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt voorkomen.

Meer over