PlusKlapstoel

Maurice Limmen: 'De barricaden zijn fantastisch'

Maurice Limmen (1972) is voormalig raadslid voor het CDA in Amsterdam. Hij neemt volgende week afscheid als voorzitter van het CNV.

Marcel Wiegman
Maurice Limmen Beeld Harmen de Jong
Maurice LimmenBeeld Harmen de Jong

Alkmaar

"Ik ben er geboren, maar opgegroeid ben ik in Heiloo, daar vlakbij. Een fijne, blije en probleemloze jeugd in een beschermend en harmonieus gezin. Mijn moeder was verpleegkundige in het ziekenhuis, mijn vader rector van een scholengemeenschap voor havo en vwo in Castricum."

"Ik zat bij hem op school. Geen aanvaringen. Nee, nee, nee. Ik heb nooit gepuberd. Dat vond ik niks, ik had een heel prettig leven. Maar toen ik 18 werd, begon het wel te kriebelen, want het was er in het dorp wel héél erg goed op orde. Ik ben snel gaan genieten van het leven in Amsterdam."

Sorbonne

"Ik vond het gewoon schitterend om naar Parijs te gaan. Ik spreek graag Frans. Dat kan ik ook goed, vind ik zelf. Ik heb er een half jaar gezeten, maar echt gestudeerd heb ik in Amsterdam aan de rechtenfaculteit. Ik vind mensen interessant en ik wilde ook op een fatsoenlijke manier mijn brood verdienen, dus dat leek me op deze manier mooi te combineren."

"Ik heb heel lang gedacht dat ik advocaat ging worden, ik ben ook een tijdje jurist geweest, maar ik had al vrij snel door dat ik meer nodig had om 's ochtends mijn bed voor uit te komen. Een groot voordeel van de studie is wel dat ik me niet makkelijk laat intimideren door dure ­advocaten. Ik hou er niet van als mensen zeggen dat iets zo ingewikkeld is dat ze het niet kunnen uitleggen. Dan denk ik: je hebt het zelf niet goed begrepen."

CNV

"De vakbond past mij als een oude schoen. Ik heb iets strijdbaars over me. Sommige mensen worden al moe als ze de woorden collectieve belangenbehartiging zien, maar ik krijg er energie van. Ik vind het fantastisch om voor zo'n zaal met werknemers te staan. Er leeft iets in zo'n zaal, zo'n hal of zo'n kantine."

"De kunst is uit te vinden waar de emotie zit, hoe je ervoor zorgt dat mensen zich gehoord voelen en in beweging komen. En soms is het nodig om er met zijn allen een beetje kracht achter te zetten. De barricaden zijn fantastisch. En ja: daar horen ook de vlaggetjes en petjes bij. Als je daar niet tegen kunt, moet je niet bij de vakbond gaan."

Hans de Boer

"De voorzitter van VNO-NCW. Mijn tegenstander? Mijn tegenstrever? Hij was in elk geval een gesprekspartner. Hans is iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt. Zoals hij praat in de krant, praat hij ook met mij. Het is geen toneel. Je weet precies waar je staat. Dat vind ik prettig."

"Hij praat ook niet lang, dus het is snel duidelijk. Zo ben ik zelf ook. Als ik kwaad ben, ben ik kwaad en als je er in tien minuten uit bent, ben je er in tien minuten uit. Ik heb een allergie voor mensen die heel lang praten zonder iets te zeggen of voor de achterban doen alsof ze boos zijn. Laat onverlet dat ik soms had gewild dat Hans iets langer praatte om iets anders te vinden. Maar dat is het spel."

Freeriders

"Mensen die geen lid zijn van de vakbond, maar wel meeprofiteren van de afspraken die wij maken. Het irriteert me mateloos. In Nederland kun je alleen cao's afsluiten voor iedereen, lid of niet. Daar krijgen de mensen een gekkehenkiegevoel van."

"Ik heb weleens gezegd: laten we alleen nog afspraken maken voor mensen die contributie betalen. Ik heb een keer een sociaal plan afgesloten waarbij voor vakbondsleden meer werd gedaan aan outplacement dan voor de rest. Woedende reacties. Ik kan je vertellen: onze leden waren heel tevreden."

Lodewijk Asscher (1)

"Een heel integere man en een heel integere ­politicus. Ik was getuige op zijn bruiloft. We studeerden rechten en zijn elkaar tegengekomen op studentenvereniging SSRA. Maar over mijn vriendschap met Lodewijk ben ik altijd uiterst terughoudend. Hij is niet zomaar een goede vriend van me, hij is een heel goede vriend van me. Ik wil dat beschermen."

Lodewijk Asscher (2)

"De voormalige vicepremier en wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam. We hebben regelmatig tegenover elkaar gestaan. Hard tegen hard. Uiteraard was ik bereid er met gestrekt been in te gaan. Dat was wederzijds. We staan beiden voor een belang."

"Ik ken in Den Haag een heleboel mensen uit mijn tijd in de Amsterdamse politiek. Je moet er zuiver mee omgaan, duidelijk maken waar je staat. Dan is het eerder een voordeel: als je me kent, weet je hoe ik werk en hoef ik minder ondertiteling te geven."

CDA

"Terug van verantwoordelijkheidsvakantie? Dat kun je wel zeggen, ja. We zitten in de regering. Dat is goed, het land moet geregeerd, maar dat betekent nog niet dat ik het overal mee eens hoef te zijn. Weet je wat het is: ik vind het wel zo overzichtelijk om vanuit één hoedanigheid tegelijk te praten, en dat was de afgelopen jaren het CNV."

"Ik ben lid geworden omdat ik het mooi vond om bij een partij te gaan die handelt vanuit het algemeen belang. Ik vind het fijn als in een partij mensen met verschillende achtergronden elkaar zien. Dat is in toenemende mate een probleem in Nederland."

Mark Rutte

"Als de kruitdampen optrekken, is hij degene die is blijven staan. Dat zegt meer over hem dan over de anderen. Maar wat? Ik weet het niet. Het maakt hem in elk geval tot een sterke poli­ticus. Hij is heel goed in moeilijke gesprekken."

"Als wij met de werknemers en werkgevers bij Rutte moesten komen, was er altijd wat aan de hand. Dan was er een probleem. Voordat je het wist, ging je in zo'n gesprek echt ruzie maken. Rutte zorgde er dan voor dat iedereen een ontspanningsmoment kreeg. Fascinerend. Zei hij: mooie das heb je daar, Maurice, waar heb je die gekocht?"

11.991

"Het aantal stemmen van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dat is heel erg veel, aanmerkelijk meer dan in 2014. Uitstekend gedaan van Diederik Boomsma, heel knap. Hij was mijn fractiemedewerker."

"Als de regels niet waren veranderd over de verdeling van de restzetels, hadden we nu gewoon weer twee zetels gehad, zoals in mijn tijd. Ik ben in 2010 uit de gemeenteraad gegaan en heb altijd gevonden dat het beter was geweest om in mijn lijn verder te gaan. Wat mijn lijn was? Mijn lijn was de juiste lijn, hahaha. Nee, ik heb me er de afgelopen jaren buiten gehouden."

Noord/Zuidlijn

"Ik woon in Oost, ik heb hem niet nodig. Bij de opening heb ik er één keer in gezeten. Dat was vooral erg warm. Als voormalig voorzitter van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn was het een vreemde ervaring. Het is mooi dat het ding er eindelijk ligt."

"Als je er eenmaal aan begonnen bent, kun je hem beter afmaken, maar Amsterdam had zich de vraag moeten stellen: wat is het probleem dat we willen oplossen en wat is de beste oplossing?"

"Dat is omgedraaid: er moest en zou een Noord/Zuidlijn komen en daarna is men gaan bedenken wat dat op zou lossen. Er waren goedkopere oplossingen geweest voor de openbaarvervoeruitdagingen van de stad. We zijn er ook nog niet van af. Die lijn ligt veel te diep. Het onderhoud wordt enorm kostbaar."

Rooms-katholiek

"Ik hou er niet van als mensen er grapjes over maken of als er om mijn geloof wordt gelachen. Ik zal nooit uit de katholieke kerk stappen, ook niet na alle misbruikverhalen. Die moeten uiteraard tot op de bodem worden uitgezocht en wie zich er schuldig aan heeft gemaakt, moet daarvoor gestraft. Alles wat riekt naar toedekken is verkeerd. Maar de kerk de rug toekeren? Mijn geloof maakt deel uit van mijn identiteit. Dat heb ik van huis uit meegekregen: katholiek van boven de rivieren, sober en calvinistisch."

"In de Moeder Godskerk in Heiloo stonden met moeite twee beelden. Ik ben trots op wie ik ben. Ik vind het ook cultureel een verrijking om in die wereld te zijn opgegroeid. In de gemeenteraad had iemand het op een bepaald moment over een jezuïetenstreek. Daar nam ik aanstoot aan. Dat vind ik geen manier van spreken."

Marhaba

"Het Huis van de Dialoog, een islamitisch ­debatcentrum dat van gemeentewege zou worden opgericht. Ik vond dat destijds een onzinnig initiatief. Het is er nooit gekomen en dat is maar goed ook. De overheid moet zich niet mengen in de religieuze zaken van welke gemeenschap dan ook."

"Er kwam een keer een groep Marokkaanse vrouwen naar me toe om me te bedanken. Ze voelden zich enorm in de hoek gezet met hun aparte debatcentrum. Dat heeft me geraakt. Het is typisch Amsterdams: wij gaan de gelovigen de islam wel even uitleggen. Ook wel weer leuk overigens, die enorme ambitie, maar soms vliegt het uit de bocht. Zie ook de Noord/Zuidlijn."

De Wallen

"We werden weggehoond. We waren als CDA een kruistocht aan het houden. Maar ik was heilig overtuigd en we hebben gelijk gekregen: nu wil iedereen van de prostitutie op de Wallen af. Ik heb mij destijds laten rondleiden. Dat zou iedereen moeten doen die een rooskleurig beeld heeft van de Wallen."

"Ik heb daar dingen gezien, die vergeet ik niet. Ik zei graag tegen de raads­leden die de prostitutie verdedigden als een normale bedrijfstak: ik heb een carrièreadvies voor je dochter. Mijn enige zorg is nu nog: gaat het echt worden aangepakt."

Cees Holtkamp

"Er is een restaurant in Amsterdam-Zuid waar ik alleen kwam lunchen omdat er garnalenkroketten van Holtkamp op het menu stonden. De nieuwe eigenaar heeft dat veranderd. Mij hebben ze er niet meer gezien."

Meer over