Magere opkomst bij demonstratie in Noord tegen nieuwe moskee

Rond 14.00 uur verzamelde op zondagmiddag een handjevol actievoerders zich op het J.H Hisgenpad in Noord om te demonstreren tegen de komst van een moskee in een nog te bouwen nieuwbouwwijk. Naast de kleine hoeveelheid demonstranten waren ook politieagenten aanwezig.

Sjors Dulk
Een handjevol demonstranten kwam bijeen Beeld Maarten Brante
Een handjevol demonstranten kwam bijeenBeeld Maarten Brante

De demonstratie was een initiatief van extreemrechtse actiegroep Rechts in Verzet (RIV). De groep riep mensen op met behulp van een evenement op Facebook en het uitdelen van flyers. Tijdens de openingstoespraak van voorman Hugo Kuijper werd onder andere een Islamitische gebedsoproep afgespeeld uit een geluidsinstallatie. Ook waren er een aantal spandoeken met verschillende leuzen te zien, zoals: 'Behoud de Nederlandse cultuur, tradities, normen en waarden.'

Vincent Schoers (64) hield ook een toespraak, maar dan namens het Patriottisch Front. Hij zei hierin onder andere: "De scheiding tussen kerk en staat is er al sinds de tijd van Napoleon en die is er niet voor niks. De Islam staat haaks op de Nederlandse grondwet.'

'Totale plaatje'
Buurtbewoonster Nanda (45) zei niet alleen te demonstreren tegen de komst van de moskee. "Het gaat om het totale plaatje. Wij Nederlanders zijn er ook nog en nu is het enige dat wij moeten doen, betalen. Het lijkt wel of we wonen in Noord-Korea aan de Noordzee."

Naast de toespraken van Kuijper en Schoers spraken ook Piet Kuipers (RIV) en Marcel Vink namens Moedig Nederland. Na het viertal toespraken begon de mars. Met Nederlandse vlaggen en borden met daarop een moskee met een rode streep erdoorheen, vertrok de groep demonstranten voor een kleine tocht die zo'n 25 minuten duurde.

Naast de kleine groep mensen die demonstreerden tegen de komst van de moskee was er ook een groep tegendemonstranten aanwezig. Zij speelden luide muziek op trommels en riepen dingen als 'Amsterdam, wees paraat, geen fascisten op de straat'.

Tegen
Tegendemonstrant Tom, die zelf met een trommel liep en ook woonachtig is in Amsterdam-Noord zei het erg belangrijk te vinden, een tegengeluid te bieden aan extreemrechtse groepen. "Wij willen laten zien dat Amsterdam-Noord echt niet alleen maar bestaat uit zulke fascisten als bij Rechts in Verzet," aldus Tom.

Een andere buurtbewoonster, Anna, die zich schaarde achter de tegendemonstranten gaf ook aan tegenwicht te willen bieden aan de opvattingen van Rechts in Verzet. "Ze zijn gewoon eng. Rechts in Verzet zoekt nu ook weer een aanleiding om te gaan demonstreren."

Na afloop van de mars hield voorman Kuijper (RIV) nog een toespraak waarin hij onder andere terugkwam op zijn eerdere protestactie waarbij hij een onthoofde pop voor de deur van een Islamitische stichting legde. Hij gaf aan de actie niet te zien als strafbaar en zich niet te willen laten intimideren door justitie. "Ik ben niet te stoppen," aldus Hugo Kuijper.

Meer over