Levenseindekliniek start volgende maand

Zes gespecialiseerde teams van een arts en een verpleegkundige gaan vanaf volgende maand bij mensen die niet meer verder willen leven, thuis euthanasie toepassen. Het gaat om mensen die volgens de criteria onder de euthanasiewet zouden vallen, maar zich bijvoorbeeld door de eigen arts niet serieus genomen voelen in hun stervenswens.

ANP/Redactie
© Thinkstock Beeld
© Thinkstock

De zogenaamde Levenseindekliniek gaat op 1 maart van start, zo heeft de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maandag laten weten.

De NVVE liet eind vorig jaar al weten dit jaar te beginnen met de Levenseindekliniek. De vereniging verwacht op basis van schattingen ongeveer 1000 verzoeken per jaar voor euthanasie aan huis te krijgen.

Mensen kunnen volgens de NVVE niet in een opwelling besluiten tot hun zelfgekozen dood. Ze moeten een langdurige intakeprocedure doorlopen waarbij artsen beoordelen of de wens tot euthanasie vrijwillig en weloverwogen is, en er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De wet schrijft deze criteria voor.

Vroeger kwam het er in de praktijk op neer dat vooral kankerpatiënten die uitbehandeld waren, in aanmerking kwamen voor euthanasie. Volgens de NVVE kunnen ook beginnend dementerenden en chronisch psychiatrische patiënten een beroep doen op de euthanasiewet.

Meer over