'Legionella Post CS vermijdbaar'

AMSTERDAM - Diverse fouten hebben in juli 2006 geleid tot de besmetting van ten minste zes personen met de legionellabacterie bij het Post CS-gebouw bij het Centraal Station. Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak naar aanleiding van de legionella-uitbraak, die twee mensen het leven kostte en vier mensen zwaar lichamelijk letsel toebracht. Zes personen en twee bedrijven staan terecht voor dood door schuld of het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hadden de verdachten moeten en kunnen weten dat de koeltoren bij het Post CS-gebouw in gebruik werd genomen zonder de chemicaliën die noodzakelijk zijn om legionellagroei te voorkomen. Toen de verdachten hierachter kwamen, hebben zij volgens het OM verzuimd de koeltoren buiten bedrijf te (doen) stellen of andere adequate maatregelen te treffen.

De koeltoren is ruim een maand zonder chemicaliën in bedrijf geweest.

Daardoor bestaat de verdenking dat door dit roekeloze handelen de besmetting van de zes slachtoffers met de legionellabacterie de verdachten kan worden toegerekend.

Justitie verdenkt een onderhoudsmedewerker ervan geen reinigingsopdrachten te hebben gegeven.

Ook was geen beheersplan voor de koeltoren opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat zo'n beheersplan de legionella- uitbraak had kunnen voorkomen.

Na de uitbraak bleven de betrokkenen eveneens in gebreken, zei de officier van justitie. Er werd niet snel genoeg actie ondernomen.

Over de herkomst van de besmetting bij de slachtoffers bestaat vooralsnog geen twijfel. De voorlopige conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut luidt dat de besmetting afkomstig was van waterdruppels in de koeltoren van het Post CS-gebouw.

De advocaten van de verdachten pleitten voor het horen van aanvullende getuigen bij de onderzoeksrechter, om tijdverslindende verhoren tijdens de echte strafzitting te voorkomen. De extra verhoren moeten eveneens duidelijk maken hoe de verhoudingen tussen de verdachten lagen.

De rechtbank zal de zaak in het najaar echt behandelen.

Meer over