Langer hijsen en minder herrie op het Leidse- en Rembrandtplein, kan dat?

De gemeente wil het geweld op Leidseplein en Rembrandtplein terugdringen én de openingstijden verruimen tot acht uur 's ochtends. Kan dat? Hieronder de meningen van omwonenden, ondernemers en een expert.

Merel Straathof en Hanna Bijl
Nachtleven op het Rembrandtplein Beeld Amaury Miller
Nachtleven op het RembrandtpleinBeeld Amaury Miller

De omwonenden
Een verlenging van de openingstijden, vrezen omwonenden van de uitgaanspleinen, is alleen maar een verlenging van de geluidsoverlast die ze nu nog tot vijf uur 's nachts moeten velen. Roos Suring (49), woonachtig aan het Kleine-Gartmanplantsoen: 'Wie uitgaat, gaat door tot het niet meer kan. De feestgangers kunnen straks in één keer door naar het werk of de universiteit, en wij zitten rechtop in bed.'

De extra veiligheidsmaatregelen zullen in de praktijk weinig uithalen, vreest ze. 'Er staan straks hosts op het plein om mensen tot stilte te manen en van het plein te sturen. Maar mensen die om half acht de kroeg uitkomen, zijn compleet bezopen of doorgesnoven - daar valt niet mee te praten.'

Zij vraagt zich af of de proef überhaupt voldoende steun gaat krijgen van de ondernemers zelf, die hun stem nog moeten uitbrengen. Eind deze maand moet ten minste 51 procent van de ondernemers rond beide pleinen voor of tegen stemmen. Als daarvan twee derde voor stemt, moeten álle zaken voortaan een belasting betalen om de hosts te financieren en het plein schoon te houden (60.000 euro per plein per jaar). Achterliggend idee: freeriders, die nooit financieel bijdragen en vaak ook debet zijn aan de problemen op het plein, kunnen niet langer hun snor drukken.

Rob Heilbron (68), met zijn woning bij de Amstelstraat, kan alleen maar hopen dat het plan inderdaad de door de politiek verwachte doorbraak gaat brengen. 'Als ze bij club Abe tussen drie en vijf uur 's nachts naar buiten komen, is het gewoon oorlog. In bed hoor ik ze elke keer weer schelden en knokken.'

De ondernemers
Martijn de Vries, programmamanager bij Club Up aan het Leidseplein, ziet de toekomst rooskleurig in. 'Het afgelopen jaar deden we al mee aan een proef met verlengde openingstijden - tot zes uur 's ochtends - en dat beviel goed. Financieel gezien was dat ook aantrekkelijk, er werd goed geconsumeerd.'

Hij verwacht dat de overlast zal afnemen. 'Mensen die tot acht uur in de club staan te dansen, zijn niet de schreeuwers op straat. Die komen echt voor een bepaald feestje en leveren weinig overlast op. Het is een ander publiek dan de mensen die shotjes aan de bar drinken. Het lijkt me goed als deze verschillende 'bloedgroepen' niet allemaal tegelijk op straat worden gezet.'

Over de veiligheid op straat wordt ook door de ondernemersvereniging van het Rembrandtplein nagedacht. 'De verlengde openingstijden en hosts op straat zijn hier onderdeel van, maar we denken ook aan betere verlichting, fietsparkeerplaatsen en goede ov-verbindingen om iedereen na afloop veilig thuis te brengen,' zegt pleinmanager Ernst Weidema. 'Het festivalmodel: door de openbare ruimte te verbeteren, willen we meer rust creëren.'

De vraag is of dit model door alle ondernemers gesteund zal worden. Ton Poppes, eigenaar van de Escape op het Rembrandtplein, heeft goede hoop. De ondernemers van het Rembrandtplein betalen nu al mee om de ruimte schoon te maken. 'Het nieuwe plan verplicht alle ondernemers om bij te dragen. Zo pak je de freeriders erbij.'

Alex Rutten, eigenaar van café Schiller aan het Rembrandtplein, zegt in principe open te staan voor die bijdrage, ook al voelt hij zelf weinig voor de extra openingstijden. 'Schiller is geen zaak die publiek tot diep in de nacht trekt. Maar het gaat om een bruisend Rembrandtplein - daar heb ik ook baat bij.'

De Expert
Volgens Marjolijn van Hest, projectleider uitgaansgeweld van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), spelen alcohol en drugs, bejegening door barpersoneel, politie en portiers, de hoeveelheid verschillende uitgaansgroepen en de ligging van het uitgaansgebied altijd een rol. 'Veel verschillende groepen zorgt eerder voor onderlinge spanning. Harde muziek, drukte en warmte versterken die spanning. Dit is relevant voor een stad als Amsterdam, waar veel verschillende groepen uitgaan, anders dan bijvoorbeeld in Utrecht of Groningen, waar voornamelijk studenten te vinden zijn.'

Van Hest adviseert daarom altijd niet alleen de openingstijden te verruimen, maar ook extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Ze is niet pessimistisch over de Amsterdamse plannen. 'Ervaring in andere steden leert ons wel dat de politie veelal tevreden is met de verruiming, omdat minder sprake is van piekdrukte - het moment waarop alle kroegen sluiten en iedereen plots op straat staat.'

Ze kan zich vinden in het beloningssysteem van Amsterdam. 'Ondernemers die zich niet aan de afspraken houden, verliezen de ruimere openingstijden. Slim, om ze zo medeverantwoordelijk te maken voor de veiligheid.'

undefined

Meer over