Landsmeer overweegt aansluiting bij Amsterdam

Landsmeer overweegt aansluiting bij Amsterdam. Amsterdam vindt alles best, zolang de omgeving maar groen blijft.

Patrick Meershoek
Mitzy Goede heeft de handtekeningen overhandigd aan de griffier. Beeld Jean-Pierre Jans
Mitzy Goede heeft de handtekeningen overhandigd aan de griffier.Beeld Jean-Pierre Jans

Er was geen houden meer aan. Een jaar heeft Marc de Jong, gemeenteraadslid voor de VVD, maar in dit geval vooral de oprichter en beheerder van de Facebookgroep 'Je bent Landsmeerder als...', zijn uiterste best gedaan alle politieke uitingen te weren van het initiatief om de geschiedenis, cultuur en identiteit van het dorp onder de aandacht te brengen. Vergeelde foto's van reeds lang verdwenen dorpswinkels bleken verrassend vaak aanleiding voor een verhitte discussie over de actuele politiek, een onderwerp dat zich sinds de knetterende bestuurscrisis van 2012 mag verheugen in een grote belangstelling in Landsmeer.

NSB'er
Helaas neemt de betrokkenheid bij het lokale bestuur op internet soms ongewenste vormen aan, zegt De Jong. 'Ik heb de nodige reacties verwijderd en zelfs een paar reaguurders moeten blokkeren omdat ze elkaar voor NSB'er uitmaakten. Maar we hebben inmiddels 2285 volgers, en het wordt gewoon te veel om het allemaal bij te houden.' De beheerder heeft besloten zijn Facebookgroep een maand ongemoeid te laten en ook de politieke berichtgeving ruimte te geven, in de kenmerkende liberale hoop dat de bezoekers de hen geboden vrijheid op waarde weten te schatten en niet zullen misbruiken voor ordinaire scheldpartijen.

De behoefte aan een uitlaatklep is groot, want in de komende maanden neemt Landsmeer stap voor stap een besluit over de bestuurlijke toekomst: een fusie met Amsterdam of met één of meer van de buurgemeenten Waterland, Edam-Volendam, Oostzaan en Wormerland.

Meerderheid
Het college van Landsmeer heeft een voorkeur uitgesproken voor de tweede optie, de bevolking zou volgens een weinig betrouwbaar onderzoek in meerderheid voor aansluiting bij Amsterdam zijn. Alleen daarom al mag de keuze niet worden overgelaten aan de gemeenteraad alleen, zegt Mitzy Goede.

Goede, aangesloten bij de politieke partij Positief Landsmeer, heeft het initiatief genomen voor een referendum over de bestuurlijke toekomst. De benodigde handtekeningen zijn verzameld, de aanvraag gisteren formeel overhandigd aan de gemeente. 'Een referendum is de beste manier om de burgers een stem te geven. Ik kan de voorkeur van het college niet los zien van de vrees van de bestuurders dat zij hun baan verliezen. Als Landsmeer zich aansluit bij Amsterdam, verdwijnen de burgemeester, de raad en het ambtelijke apparaat. Dat mag geen reden zijn het proces in een bepaalde richting te sturen.'

Standpunt
Goede zegt geen voorkeur te hebben. 'Wat de Landsmeerders ook kiezen, de keuze is goed.' Dat is feitelijk ook het standpunt van de gemeente Amsterdam, die eind vorig jaar in een brief aan het bestuur van Landsmeer liet weten de ontwikkelingen rustig te willen afwachten.

Amsterdam hecht groot belang aan het groene karakter van de omgeving, maar daarvoor hoeft het het gebied niet in eigendom te hebben.

Amsterdam zit in een luxe positie, zegt Willem Salet, hoogleraar stedelijke planning van de UvA. 'De situatie is totaal anders dan in de jaren zestig, zeventig en tachtig, toen het centrum van Amsterdam een probleemgebied was. De stad moest aankloppen bij de rijke buurgemeenten om de armoede te verdelen. Sinds de jaren negentig is Amsterdam weer een succes, en dat zorgt voor heel andere verhoudingen. De stad hoeft niet zo nodig en de buurgemeenten voelen zich minder bedreigd en zelfs aangetrokken. In die ontspannen sfeer draait de bestuurlijke agenda om samenwerking, niet om het delen van de pijn.'

Meer over