Klink beschermt beroepsgeheim psychiaters

DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft voorkomen dat het medisch beroepsgeheim van psychiaters en psychologen wordt aangetast.

De minister heeft via een bezwaarprocedure bepaald dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de medische rapporten na overlijden van een patiënt niet zonder meer aan nabestaanden mag vrijgeven.

Klink gaat daarmee in tegen een eerdere, voorlopige beslissing van een rechter in Dordrecht. Die stelde in een zaak vast dat een broer van iemand die zelfmoord had gepleegd, recht had op inzage in de rapportage over die zelfdoding. Zo'n rapportage moet door de behandelaar worden gemaakt en naar de IGZ worden gestuurd als een patiënt zelfmoord heeft gepleegd. Er staan vertrouwelijke gegevens in over de behandeling van de patiënt. De inspectie controleert vervolgens of er fouten door de behandelaars zijn gemaakt.

Klink vindt dat de privacy van de patiënt, ook na zijn dood, zwaarder weegt dan de belangen die nabestaanden hebben bij openbaarmaking van het rapport. Hij heeft voorlopig het laatste woord.

De minister is bang dat als de medische informatie in handen komt van anderen, de vertrouwensrelatie van patiënten met hun behandelaar wordt geschaad. Als zij er niet op kunnen vertrouwen dat hun gesprekken en behandelingen vertrouwelijk blijven, zullen sommigen van behandeling afzien of niet alles vertellen.

Veel patiënten met geestelijke problemen hebben een slechte band met hun familieleden, aldus de brancheorganisatie GGZ Nederland. Zij zouden absoluut niet willen dat zaken die ze met hun therapeut bespreken, zoals seksueel misbruik door een familielid, uiteindelijk alsnog in handen van familieleden komen. De organisatie is blij dat Klink zich verzet tegen het vrijgeven van het beroepsgeheim.

De beslissing van Klink maakt het lastiger voor nabestaanden om na de dood van een familielid inzage te krijgen in de behandelgegevens. Ook bij redelijke vermoedens dat er een fout is gemaakt tijdens de behandeling, zal de Inspectie zich nu beroepen op het standpunt van Klink en het verzoek om de gegevens openbaar te maken afwijzen, verwachten juristen. Overigens kunnen nabestaanden zo'n beslissing aanvechten.

Bob Gerson, jurist bij GGZ Nederland, snapt dat familieleden soms vrezen dat het medisch beroepsgeheim gebruikt wordt door artsen om fouten te verdoezelen en de vuile was binnenkamers te houden. ''Maar voor die controle heb je de inspectie.''
Minister Klink denkt dat de inspectie bij het vrijgeven van medische rapportages van behandelaars zichzelf in de vingers zal snijden. Veel instellingen hadden de minister al geschreven dat, als in het vervolg gegevens die onder het beroepsgeheim vallen door de Inspectie openbaar worden gemaakt, zij alleen nog maar minimale informatie over calamiteiten zouden verstrekken. Hierdoor zou de inspectie volgens de minister 'ernstig belemmerd' worden in het houden van toezicht op de kwaliteit in de sector. (HET PAROOL)

Ab Klink heeft voorkomen dat het medisch beroepsgeheim van psychiaters en psychologen wordt aangetast. Foto ANP/Hans Kouwenhoven Beeld
Ab Klink heeft voorkomen dat het medisch beroepsgeheim van psychiaters en psychologen wordt aangetast. Foto ANP/Hans Kouwenhoven
Meer over