Kinderdagverblijven meteen op de bon

Mederwerkers van het nieuwe Bureau Handhaving Kinderopvang zien fulltime toe op handhaving van de regels in de gehele stad. © ANP Beeld
Mederwerkers van het nieuwe Bureau Handhaving Kinderopvang zien fulltime toe op handhaving van de regels in de gehele stad. © ANP

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of gastouders die de regels overtreden, kunnen voortaan meteen een boete krijgen. Het nieuwe Bureau Handhaving Kinderopvang, dat morgen begint, geeft veel minder respijt aan crèches die de regels niet op orde hebben.

De strengere aanpak is een gevolg van het werk van de commissie-Gunning. Die kwam kort na de Amsterdamse zedenzaak met een rapport met aanbevelingen om de veiligheid van kinderen beter te kunnen beschermen. De commissie constateerde onder meer dat er een betere handhaving van de regels moest komen.

Voorheen had elk stadsdeel zijn eigen ambtenaar die schikkingen stuurde als de GGD na een inspectiebezoek overtredingen had geconstateerd. Die ambtenaar was doorgaans tien tot vijftien uur in de week met die taak bezig en deed er vaak ander werk naast. Ook kregen kinderdagverblijven of peuterspeelzalen nog de tijd hun regels op orde te krijgen als er een gebrek werd geconstateerd.

Op het nieuwe bureau kunnen zeven medewerkers direct een boete uitschrijven. Zij zien fulltime toe op handhaving van de regels in de gehele stad. Er zijn in Amsterdam circa zevenhonderd kinderdagverblijven gevestigd, naast tweehonderd peuterspeelzalen en duizend gastouders. (Hanneloes Pen)

Vandaag meer in Het Parool

Meer over