Column

Kerk en staat

THEODOR HOLMAN

Is het echt waar? Ja, het is echt waar. Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid van de PvdA, vindt dat de islamitische studenten aan de Hogeschool van Amsterdam recht hebben op een gebedsruimte.

Bidden doe je, leerde ik, in de kerk, of desnoods in de moskee, maar moet daarvoor op school een speciale ruimte worden ingericht?
Ik kan er eigenlijk niet over uit dat een lid van de PvdA dit wil, de partij die altijd zei voor een seculiere staat te zijn.

Kerk en staat wil Marcouch blijkbaar dus niet zo gescheiden houden. Althans niet op een openbare school.

De rector van de Hogeschool van Amsterdam is ook al iemand van de PvdA: Jet Bussemaker, vroeger staatssecretaris in het kabinet-Balkenende IV.

Ik kan mij niet voorstellen dat Bussemaker dezelfde mening is toegedaan als Marcouch. Sterker: ik weet dat dit niet zo is. Bussemaker is namelijk ter ore gekomen dat de gebedsruimte die er was, werd misbruikt door moslims die de emancipatie van studerende moslima's wilden tegenhouden. Daar hadden die moslima's bij Bussemaker over geklaagd, zei Bussemaker op de radio.

Marcouch kent Bussemaker goed. Blijkbaar staat hij niet achter die moslima's die bij Bussemaker hadden geklaagd, maar achter de mannelijke moslims die de vrouwen naar de gebedsruimte willen dwingen. Want dat dat de reden is dat die gebedsruimte er niet meer is, weet Marcouch.

De Hogeschool van Amsterdam is, nogmaals, een openbare school. Waarom daarin een moskee hoort, is mij een raadsel. Zeker als dat door een lid van de PvdA wordt bevorderd die wéét dat een gedooggebedsruimte die er was, werd misbruikt om een scherpe sociale controle uit te oefenen op studerende vrouwen.

De PvdA zegt altijd dat het een 'emancipatiebevorderende partij' is, maar hun lid Marcouch is dat duidelijk niet. Integendeel.

Het illustreert hoe erg de PvdA de weg kwijt is. Marcouch vindt de houding van Bussemaker 'een beetje jaren zestig'.

Hij bedoelt de jaren van Provo, Dolle Mina, de Rode Vrouwen, Baas in eigen buik, de totale vrijheid. Daar is Marcouch kennelijk tegen.

Hij wil een gebedsruimte in een openbare school. Hij wil dus niet terug naar de jaren zestig, maar meer naar het jaar 600.

Meer over