Kabinet zet huurverhoging per 1 juli vooralsnog door

Het kabinet wil nog altijd proberen om een huurverhoging van 5 procent op 1 juli van dit jaar voor scheefhuurders door te voeren. 'Wij geven alle prioriteit aan een snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer', zei minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies vandaag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Michiel van der Geest
Woningen die de koop staan Beeld ANP
Woningen die de koop staanBeeld ANP

De huurverhoging is verder onder vuur komen te liggen als gevolg van een een uitspraak van een Haagse rechter. Het kabinet heeft bij de voorbereiding ervan voor scheefhuurders onbevoegd gehandeld en inbreuk gemaakt op de privacy van huurders door belastinggegevens te verstrekken aan verhuurders, aldus de rechter. Verstrekte gegevens moeten worden vernietigd en nieuwe gegevens mogen niet worden verstrekt.

Spies zei de uitspraak van de rechtbank te zullen respecteren. 'Het portaal van het verstrekken van belastinggegevens is afgelopen vrijdag gesloten. Op zo kort mogelijke termijn zullen huurders van wie er al gegevens zijn verstrekt hiervan op de hoogte worden gebracht.'

Maar Spies wilde niet toezeggen dat de geplande huurverhoging per 1 juli van de baan is. Volgens haar handelt ze zorgvuldig door het wetsvoorstel - dat door de Tweede Kamer al is goedgekeurd - nu door te sturen naar de Senaat. 'Afhankelijk van de voortgang van de behandeling in de Eerste Kamer moeten we bezien wanneer deze (de huurverhoging, red.) in werking treedt.'

Volgens PvdA-Kamerlid Jacques Monasch voert het kabinet een 'klopjacht' op huurders en is heeft de rechtbank de regering 'alle hoeken van de rechtsstaat' laten zien.

De zaak draait om het aan de eigenaren van sociale huurwoningen verstrekken van de inkomensgegevens van ruim twee miljoen huishoudens die de woning huren. Sinds begin dit jaar kunnen huisbazen die cijfers via de Belastingdienst krijgen. Ten onrechte, zei de rechter in een kort geding van vier Amsterdamse huurders: het is namelijk onduidelijk of de wet in kwestie wel is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer vóór de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli. Zolang zo'n privacygevoelige wet er niet is, dient bescherming van de persoonlijke levenssfeer 'te prevaleren'.

Meer over