Kabinet: positie klant bij hypotheek beter

Het kabinet wil de positie van de consument op de hypotheekmarkt versterken. Zo moet het makkelijker worden over te stappen naar een andere aanbieder en moeten alle tarieven inzichtelijk worden.

ANP/Redactie
© ThinkStock Beeld
© ThinkStock

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) kondigde vandaag in de Tweede Kamer aan binnenkort met uitgewerkte voorstellen te komen. De PVV vroeg om opheldering uit onvrede dat banken te hoge rentes zouden vragen voor een hypotheek. De rente op de kapitaalmarkt daalt, maar de hypotheekrente die banken aan consumenten doorrekenen blijft hoog, aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck. 'Ze verrijken zich over de rug van de consument', zei Van Dijck.

De Jager wees erop dat de overheid geen hypotheken verstrekt en er alleen voor kan zorgen dat de concurrentie tussen aanbieders wordt versterkt. Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bleek vorig jaar dat de marges die banken berekenen op hun hypotheken, weer op het niveau zijn van voor de kredietcrisis, maar dat er geen aanwijzingen waren van prijsafspraken.

Meer over