Jongere voelt zich ongeacht afkomst Amsterdammer

AMSTERDAM - Jongeren in Amsterdam voelen zich met de hoofdstad verbonden. Dat geldt zowel voor jongeren van Nederlandse als van buitenlandse afkomst. De meesten voelen zich ook Nederlander. Slechts 2 procent van de jongeren van buitenlandse afkomst voelt zich buitenstaander.

Dat blijkt uit het rapport 'Links & Labels. Identiteiten en identificatiestrategieën van Amsterdamse jongvolwassenen.', dat donderdag is verschenen. Sociaalgeografen Inge van der Welle en Virginie Mamadouh van de Universiteit van Amsterdam baseren hun conclusies op onderzoek onder meer dan duizend 18- tot 30-jarige Amsterdammers van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst.

De meeste jongeren van buitenlandse afkomst voelen zich naast Amsterdammer ook Nederlander, maar velen ervaren wel dat anderen hen niet als Nederlander beschouwen, op grond van hun kleur, afkomst of religieuze overtuiging. De onderzoekers brengen de jongeren van buitenlandse afkomst onder in vier categorieën. Twee daarvan zijn de evenwichtskunstenaars (20 procent) die de Nederlandse identiteit en hun andere identiteit laten samengaan, en de buitenstaanders (2 procent) die zich in de eigen groep terugtrekken. Daartussenin zitten de 'kleurbekenners', die zich gedwongen voelen tot een keuze, en jongeren die bovenal Amsterdammer zijn.

De Amsterdamse jongere voelt zich sterk met de hoofdstad verbonden, omdat die ruimte biedt aan verscheidenheid. Welke afkomst zij ook hebben, zij voelen zich thuis in Amsterdam en zijn trots op de culturele diversiteit, de tolerantie en het kosmopolitische karakter van Nederlands grootste stad. De meesten voelen zich meer met de stad dan met hun buurt verbonden.

De religiositeit onder jongvolwassenen verschilt sterk. Die van Nederlandse afkomst hebben vaak weinig binding met kerk en geloof, maar de overgrote meerderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse afkomst ziet zich als moslim.

De helft van de jongeren van Surinaamse herkomst is christen, hindoe of moslim. Overigens betekent dat niet dat de jongeren van buitenlandse afkomst het geloof trouw praktizeren. Moslims doen bijvoorbeeld mee met de vastenmaand ramadan, maar zij zien dat minder als een geloofsuiting dan als een culturele zaak. Het geloof heeft geen invloed op hun relatie met Amsterdam en Nederland: ook strenggelovige jongeren voelen zich thuis in Nederland. (ANP)

Meer over