Italië weet zich geen raad met immigrantenstroom

Gemiddeld zeventig procent van de immigranten is afkomstig uit de Hoorn van Afrika, en heeft recht op een asielprocedure. Foto EPA/Franco Lannino Beeld
Gemiddeld zeventig procent van de immigranten is afkomstig uit de Hoorn van Afrika, en heeft recht op een asielprocedure. Foto EPA/Franco Lannino

'Na 15 mei zal het afgelopen zijn met die overtochten." Italië's keiharde minister van Binnenlandse Zaken, Roberto Maroni, veinst optimisme om de wanhoop te verbergen.

De afgelopen dagen probeerden twaalfhonderd immigranten vanuit Libië de oversteek naar Italië te maken: 250 van hen verdronken dinsdagmorgen toen ha boot in slecht weer ten onder ging, 350 mensen werden gered. Zeshonderd wisten de eilanden Lampedusa en Sicilië te bereiken.

De wereld gruwelt van weer een ramp waarbij honderden arme Afrikanen het leven laten, maar in Italië overheerst vooral de angst definitief te worden overspoeld. Ondanks het met veel tamtam gelanceerde 'offensief' van de regering-Berlusconi zijn de aantallen omhooggeschoten: in 2008 bereikten 31.250 immigranten de kust van Lampedusa, een verdrievoudiging vergeleken met het jaar daarvoor.

Dit jaar zou het volgens Maroni allemaal anders worden. Vrijwel alle asielzoekers en economische vluchtelingen vertrekken vanuit Libië en met dat land hebben Maroni en Berlusconi vorig jaar een ijzeren pact gesloten. Ter compensatie van het koloniale leed uit de jaren dertig zal Italië hier de komende twee decennia voor vier miljard euro investeren, ervan uitgaande dat het regime van kolonel Kadhafi een einde maakt aan de immigrantenstroom.

Daar is niets van terechtgekomen. Minister Maroni denkt dat het probleem van de overtochten zal verdwijnen wanneer - vanaf half mei - zes Italiaanse oorlogsschepen samen met de Libiërs gaan patrouilleren voor de Libische kust. Een door de Italiaanse fabrikant van defensiemateriaal te bouwen surveilleringssysteem moet de zuidelijke woestijngrenzen van het land 'dicht' maken.

Berlusconi's geloofwaardigheid staat op het spel. Terwijl legale buitenlanders steeds meer moeite hebben om aan papieren te komen, wordt illegale immigratie tot delict verheven en moeten artsen illegalen die bij hen aankloppen, aangeven bij de politie.

De Italiaanse regering voelt zich in de steek gelaten door de Europese Unie. Ze is op eigen wijze begonnen het immigratieprobleem aan te pakken via bilaterale akkoorden met Afrikaanse landen.

Maar samenwerken met landen die weinig op hebben met mensenrechten is riskant. Asielzoekers en economische immigranten belanden vaak op één hoop. Het toverwoord in Italië is 'terugsturen', maar asielzoekers moeten een kans krijgen politiek asiel aan te vragen, wil het land niet de zelf onderschreven verdragen schenden.

Maroni zet door. Lampedusa, het eilandje halverwege Sicilië en de Afrikaanse kust, is van opvangcentrum een hermetisch afgesloten uitzetcentrum geworden. Gemiddeld zeventig procent van de immigranten is afkomstig uit de Hoorn van Afrika, en heeft recht op een asielprocedure. De rest, bijna allen Noord-Afrikanen, moet terug. Uit onvrede staken ze daarom laatst een van de barakken in brand.

De vijfduizend bewoners van het eiland zijn woedend. Ze zeggen op een Italiaans Guantánamo te wonen en zien met lede ogen aan hoe hun inkomsten uit het toerisme opdrogen. Maroni beloofde gisteren de terug te sturen immigranten ook over te brengen naar twee andere Zuid-Italiaanse locaties om Lampedusa te ontzien. (EELCO VAN LINDEN)

Meer over