Indringend overleg leidde tot deal beschoten coffeeshops

Ruim een jaar lang waren Amsterdamse coffeeshops doelwit van beschietingen. De gemeente timmerde shop na shop dicht, tot eind 2016 het besef doordrong dat ander beleid noodzakelijk was.

Paul Vugts en Maarten van Dun
Beveiligingsbeelden van een schutter die één van de coffeeshops onder vuur neemt. Beeld Politie
Beveiligingsbeelden van een schutter die één van de coffeeshops onder vuur neemt.Beeld Politie

Dat blijkt uit een reconstructie van Het Parool.

Parallel aan al het schieten en sluiten laaide de onrust in de media en de stadspolitiek op. Wat is hier gaande? Is het sluitingsbeleid van de gemeente wel wenselijk? Laten shophouders concurrenten uitschakelen door nota bene de overheid?

De suggestie dat juist door burgemeester Eberhard van der Laan de openbare orde in het geding zou zijn, werkt in 2016 als een rode lap op een stier. Zou een onschuldige omwonende zijn geraakt door de kogels, dan was de discussie over de sluitingen nooit gevoerd, is het gevoel op het stadhuis. Juist dát proberen de ambtenaren uit alle macht te voorkomen.

Maar na de laatste reeks schoten dringt ook op het stadhuis door dat de openbare orde gebaat is bij een andere koers.

Vertrouwen winnen
Van der Laan, zijn ambtenaren, de recherche en vertegenwoordigers van de coffeeshopbranche, zoals de Bond voor Cannabis Detaillisten en advocaten, maken in het najaar van 2016 een afspraak voor indringend overleg.

Als in de Oosterparkstraat in Oost op 1 november de Speak Easywordt beschoten, mag die voorlopig openblijven. Daags daarop komen alle partijen voor het eerst samen voor een bespreking waarin ze elkaars vertrouwen zeggen te willen (terug)winnen. Een week later is een tweede 'constructief' gesprek.

Uiteindelijk tekent negentig procent van alle Amsterdamse shopeigenaren een regeling waardoor op één na alle gesloten shops weer open mogen.

Lees de complete reconstructie: Na 8 beschietingen werd duidelijk: coffeeshops dichttimmeren helpt niet

Meer over